• مشهد – بلوار میثاق – مجیدیه ۱۷/۹
  • ساختمان نفیس
  • تلفن تماس: ۰۹۱۵۲۰۰۸۰۱۰-۳۵۲۱۰۰۰۰
  • پست الکترونیکی: INFO@NAFISGROUP.COM
  • انستاگرام:NAFISGROUP.INFO
  • تلگرام:NAFIS_GROUP

socila