هوشمند سازی ساختمان

 ساختمان هوشمند BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان

) به سیستمی اطلاق می شود که در BAS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان ( BMSسیستم مدیریت ساختمان ( یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسیسات مکانیکی و ) و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم HVACسیستم تهویه مطبوع ( در یک BMSدسترسی، تامین برق اضطراری و … نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است.  در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد .با بکارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک سیستم واحد می توان بصورت لحظه ای، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. برای این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص می باشد که با گرد آوری اطلاعات محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزی، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد.  در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل-های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .

پروژه نفیس سه

نفیس سه

مزایای هوشمندسازی ساختمان

با وجودیکه اجرای سیستنم مدیریت ساختمان سبب افزایش هزینه های ساخت ساختمان می گردد، میزان صرفه جویی در هزینه های جاری ساختمان ناشی از اجرای این سیستم، می تواند در مدت کوتاهی هزینه های اولیه را جبران نماید و بعلاوه سطح بالاتری از آسایش را برای ساکنان به همراه داشته باشد. سیستم های کنترل هوشمند دارای سطح انعطاف پذیری بالایی هستند که می توان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود .همچنین در هنگام بهره برداری براحتی می توان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد. همچنین سیستم های مدیریت ساختمان از قابلیت کنترل پذیری بالایی برخوردار بوده و با اجرای ساختار مناسب، کنترل اجزای مختلف آن از سرتاسر دنیا امکان پذیر است. با تعریف سطوح دسترسی مختلف می توان قابلیت کنترل پذیری اجزای مختلف را سطح بندی نمود تا امکان اعمال برخی تغییرات تنها برای کاربران مجاز و در صورت وارد نمودن رمز عبور تعریف شده امکان پذیر باشد.

IMG_20170129_090209

كاهش مصرف كاهش هزينه  : 

مدت زمان طولاني از هشدار به اتلاف انرژي و لزوم پیشگیري از هدر رفتن آن نمي گذرد. اهمیت انرژي در پیشرفت روزافزون صنايع و اقتصاد كشورها به اندازه اي مورد توجه است كه نیاز به صرفه جويي آن در تمامي كشورهاي دنیا بخصوص كشورهاي روبه رشد جهان به گونه اي خاص، احساس شده است. اتلاف انرژي كه در كشورهاي روبه رشد بیش از ساير كشورها به چشم مي خورد، بر لزوم جلوگیري از هدر رفتن آن مي افزايد. با نگاهي به آمار اتلاف انرژي در ايران به وضوح درمي يابیم، مصرف بي رويه انرژي در بخش ساختمان و تجاري بیش  ً ۷۳/۲از ساير بخش هاست. اين میزان حدود درصد از سهم كل انرژي كشور را به خود اختصاص داده است كه قطعا ارزش ريالي آن، رقم قابل توجهي خواهد بود. ، بدون بهینه سازي آن ۱۷۳۱ تا ۱۷۳۱ مطابق با آخرين برآوردهاي آماري، ارزش سوخت مصرفي در فاصله سالهاي  میلیارد دلار مي رسد كه ۳۷/۲ میلیارد دلار است كه با صرفه جويي و كنترل مصرف انرژي، اين رقم به ۰۱/۳معادل   میلیارد دلار صرفه جويي به همراه خواهد داشت. ۳/۰ كاهش مصرف سوخت، كاهش هزينه هاي پرداخت شده توسط مردم براي سوخت مصرفي، ايجاد شرايط مطلوب دماي ساختمان به دلیل بالا رفتن كیفیت ساخت بناها و كاهش آلودگي محیط زيست ناشي از مصرف سوخت هاي فسیلي از جمله اهداف اقدامات انجام شده در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاست.

ا  سازمان هاي دولتي با صرف هزينه هاي قابل توجهي براي فرهنگ سازي در جهت كاهش رشد مصرف انرژي ًخیرا اقدامات مؤثري انجام داده اند به طوري كه در مدت زماني كوتاه، شاهد افزايش آگاهي مردم در اين راستا شده ايم. اين در حالي است كه استفاده از تجهیزات و مصالحي كه مانع از پرت انرژي در ساختمان مي شوند به تنهايي براي بهینه سازي مصرف انرژي كافي نیستند. به عنوان مثال استفاده از سیستم هاي گرمايشي كه نهايت اصول استاندارد در آنها رعايت شده باشد و سبب استفاده بهینه از انرژي در ساختمان ها شوند به تنهايي نمي تواند در راستاي بهینه سازي مصرف انرژي مفید واقع شوند، چرا كه در هنگام گرم شدن بیش از حد ساختمان اين سیستم ها به طور خودكار قطع نمي شوند و با ادامه مصرف انرژي در ساختمان سبب اتلاف بیش از حد آن خواهند شد. لذا توجه به لزوم وجود سیستم هايي جهت كنترل اين دستگاهها بیش از نصب تجهیزات فوق ضروري به نظر مي رسد. از سوي ديگر نبود چنین سیستمي جهت كنترل كلیه زيرسیستم هاي داخلي ساختمان و به منظور كاهش هرچه   بر میزان تولید ً بیشتر اتلاف انرژي سبب از میان رفتن سهم عظیمي از سرمايه هاي كشور مي شود كه قطعا ناخالص ملي كشور بي تأثیر نیست. با چنین نگرشي بر منابع عظیم انرژي كشور، گردآورندگان برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور در بخش الف از ماده  لايحه اين برنامه به نقش عظیم دولت در كنترل مصرف انرژي اشاره داشته اند و بر لزوم توجه به آن تأكید ورزيده ۴ اين لايحه به اجراي طرح هاي بهینه سازي و كمك به اصلاح فن آوري وسايل، تجهیزات و ۴اند. به طوري كه ماده كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمند سازي مردم در  لايحه برنامه چهارم ۴كاربرد فن آوري هاي مصرف، اختصاص يافته است و همچنین در قسمتي از بخش الف از ماده توسعه، آمده است:  به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات « اقتصادي،بهینه سازي و ارتقاء فن آوري در تولید مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله حمل و نقل عمومي و عملیاتي كردن  »سیاست هاي مستقیم جبراني اقداماتي را از ابتداي برنامه چهارم توسعه به اجرا گذارد.  با تحقق چنین سیاست هايي گام هاي مؤثري در جهت ساماندهي بحران اتلاف انرژي در كشور برداشته ًقطعا خواهد شد اما اين كلام به آن معنا نیست كه تاكنون هیچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است. همان گونه كه شرح آن رفت، برخي سازمان هاي دولتي و برخي شركت هاي خصوصي و نیمه خصوصي تاكنون اقدامات مؤثري براي كاهش اتلاف انرژي انجام داده اند. به عنوان مثال سازمان بهینه سازي مصرف انرژي طي ماههاي اخیر با برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي بزرگ اقدامات گسترده اي در اين راستا انجام داده است كه فرهنگ سازي براي عموم مردم مهمترين دستاورد اين همايش ها و هزينه ها بوده است.  اكنون عموم مردم نگرشي متفاوت با گذشته نسبت به انرژي پیدا كرده اند و بیش از پیش به اهمیت صرفه جويي در آن پي برده اند. فرهنگ سازي براي مردم، ساخت تجهیزات فني و سیستم هاي گرمايشي با بیشترين بازده انرژي، نصب پنجره

هاي دوجداره، استفاده از مصالحي كه سبب به حداقل رساندن پرت انرژي در ساختمان شوند، به كار بردن نوع  ً خاصي از شیشه ها و …از جمله فاكتورهايي است كه قطعا رعايت و به كار بردن آنها در هر ساختماني، درصد قابل توجهي از انرژي را سالانه ذخیره سازي خواهد كرد و نهايت آنكه انرژي صرفه جويي شده در اين راستا، سهم عظیمي از منابع مالي به هزينه هاي عمراني اختصاص داده خواهد شد. يكي از فاكتورهايي كه پس از بیان طرح صرفه جويي مصرف انرژي به آن بها داده شد استفاده از تجهیزات و مصالحي در ساختمان بود كه كمترين میزان پرت انرژي را به همراه داشته باشد. به بیاني ديگر، صرفه جويي مصرف انرژي، در استفاده از بهترين تجهیزات و امكانات موجود خلاصه شد اين در حالي است كه نحوه كنترل اين تجهیزات و امكاناتي كه بیشترين بازدهي انرژي در ساختمان را به همراه دارند فاكتوري مهم تر از فاكتورهاي فوق است كه تجهیز آن به اين زيرسیستم هاي كنترلي علاوه بر كاهش مصرف انرژي موجبات هدفمند نمودن آن را به همراه خواهد داشت. نصب چنین سیستم كنترلي و دقیقي در هر ساختمان آن را يك گام به هوشمند شدن در جهت مصرف بهینه انرژي و زندگي راحت تر نزديك خواهد كرد. اين در حالي است كه تنها تفاوت اين ساختمان با ديگر ساختمان ها، رعايت فاكتور هوشمندي در آن است كه همین فاكتور اساسي، ساختمان فوق را نسبت به ديگر ساختمان هاي معمولي تا حدي متمايز مي سازد كه توجه به رقم صرفه جويي مصرف انرژي در آن تصديق كننده اين ادعا خواهد بود.   گامهاي مؤثري در جهت صرفه ً طرح و ايده اي است كه در صورت ملي شدن آن قطعا ، هوشمند ساختن ساختمان ها جويي و كاهش هزينه هاي ناشي از مصرف انرژي برداشته خواهد شد. در صورت به كارگیري سیستم مديريت هوشمند در ساختمان ها، با صرفه جويي قابل محاسبه در مصرف انرژي، كاهش نیروي انساني و خطاهاي ناشي از عملكرد سیستم ها و نیز عملكرد افراد، كاهش هزينه هاي نگهداري و  در زمینه نیروي انساني و نیز افزايش سطح رفاه و ً افزايش بهره وري خصوصا ، تعمیرات سیستم هاي ساختماني ايجاد محیطي مناسب براي ساكنین ساختمان روبه رو خواهیم شد. از طرفي، كاهش نیروي انساني از نظر نفر- ساعت، بالا بردن كارايي سیستم هاي ساختمان، انعطاف پذيري بالاي سیستم ها، افزايش عمر مفید دستگاهها، كاهش هزينه هاي نگهداري و تعمیر و از همه مهمتر ارتقاء جذابیت و لوكسي ساختمان، در حقیقت، نتايج به دست آمده از راه حل هوشمند سازي ساختمان ها خواهند بود.  میلیارد دلار صرفه جويي را به همراه خواهد ۳/۰ رقمي بالاتر از ۱۷۳۱ تا ۱۷۳۱اين راه حل ها طي سالهاي میاني داشت. با اين نگرش و در راستاي صرفه جويي بهتر و منطقي تر انرژي در كشور به لزوم هوشمند سازي ساختمان ها و نظارت سیستم كنترلي دقیق در ساختمان ها بیش از پیش واقف خواهیم شد. امكان كنترل ساختمان از راه دور توسط وسايل ارتباطي مختلف، كنترل تردد اشخاص و مدت زمان كاري آنها به واسطه سیستم مديريت هوشمند، اندازه گیري و ذخیره سازي انرژي در هر پريود زماني و… مي تواند از ويژگي هاي برجسته يك ساختمان هوشمند باشد. نظر مسئولان و كارشناسان كمال دانشیار، رئیس كمیسیون انرژي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجراي چنین طرحي در ساختمانها بخصوص ساختمانهاي مسكوني و تجاري كه بیشترين میزان اتلاف انرژي را به خود اختصاص داده اند، گفت: صرفه جويي مصرف انرژي در ساختمانها امري الزام آور است. اين در حالي است كه نصب دستگاه يا سیستمي كه قادر به هشدار اتلاف انرژي در ساختمانها به خصوص از نوع مسكوني آن باشد، در ابتدا از هزينه بالايي برخوردار است و ممكن است اين هزينه پس از مدت زماني معین به صورت بازگشت سرمايه نمود پیدا كند اما براي رسیدن به هدف   فرهنگ سازي براي آنان پیش ً اين مردم هستند كه پذيراي اجراي چنین طرحي در ساختمانها باشند كه قطعا ،نهايي از اجراي چنین طرحي ضروري به نظر مي رسد. نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: نصب چنین سیستمي در صنايع و كارخانجات نیز كه از توجیه   در كارخانه هاي كوچكي كه نظارت مستقیم بر آنها اعمال ً اقتصادي بهتري برخوردارند خالي از ضرورت نیست خصوصا نمي شود و اتلاف انرژي بسیاري دارند. مهندس امید جوانبخت كارشناس بخش ساختمان سازمان بهینه سازي مصرف انرژي كشور نیز ضمن اشاره به تعريف هوشمندسازي ساختمانها گفت:  سیستم هوشمند به دو نوع مركزي و شیرهاي ترموستاتیك تقسیم مي شود كه در نوع مركزي آن سیستم با توجه به تغییرات محیط بیرون و تفاوت دماهاي قسمت هاي مختلف ساختمان، به سیستم تأسیسات فرمان مي دهد تا اقدامات لازم را جهت متناسب تر كردن دما انجام دهد به طوري كه شرايط آسايش در تمام نقاط ساختمان فراهم شود. مهندس جوانبخت افزود: با توجه به دو فاكتور فوق هوشمند سازي ساختمانها طرحي است كه بازده اقتصادي خوبي   سال بازگشت سرمايه را در ساختمانهاي مجهز به اين سیستم شاهد خواهیم بود. ۴ الي ۷خواهد داشت و ظرف

متري جهت ۲۱۱۱ متري و ۲۱۱وي افزود: نكته قابل توجه در اين راستا هزينه يكسان براي كلیه ساختمانها اعم از

نصب اين سیستم است. اين كارشناس سازمان بهینه سازي مصرف سوخت به لزوم فرهنگ سازي در اين زمینه براي عموم مردم اشاره داشت و خاطر نشان ساخت: براي رسیدن به اهداف پیش رو بايد آگاهي مردم در اين زمینه افزايش يابد و فرهنگ سازي گسترده اي براي عموم مردم شكل گیرد كه در اين راستا نیز سازمان بهینه سازي مصرف سوخت كشور مطابق با ضوابط و آيین نامه هاي اين سازمان به شركتها و سازمانهايي كه اقداماتي مفید و مؤثر در اين جهت انجام مي دهند و يا داراي تكنولوژي انحصاري در اين خصوص هستند كمك و يا حمايت هاي مالي مي كند كه اين امر به نوبه خود گامي مؤثر در ارتقاء و پیشرفت اهداف اين طرح خواهد بود. مهندس رامین احتشام زاده مجري طرح هوشمند سازي ساختمانها نیزضمن اشاره به لزوم هوشمندسازي   ضريب خطاهاي انسان بیش از خطاهاي دستگاههاي هوشمند است .از سوي ديگر ً ساختمانها و صنايع گفت :قطعا با توجه به اين كه صرفه جويي در تمامي اصول زندگي يكي از مهمترين معیارهاي ديني ما ست لذا عمق دو فاكتور مجزا اما مهم فوق، لزوم هوشمندسازي و به كارگیري سیستم هايي كه قادر به كنترل اعمال يك ساختمان باشند را بیش از پیش مطرح مي سازد. وي افزود: با توجه به اين كه در بخش تأسیسات، برق و الكترونیك ساختمانها، از استانداردهاي جهاني تبعیت مي  به سمت رعايت ساير فاكتورهاي استاندارد جهاني پیش خواهیم رفت كه در اصل رعايت اين اصول كمك ً كنیم اجبارا شاياني به صرفه جويي هاي ريالي كشور خواهد كرد. وي تصريح كرد: با اجراي طرح هوشمند سازي ساختمانها و عمومي شدن اين طرح در اكثر ساختمانها نه تنها ضريب خطاهاي انسانها كاهش مي يابد بلكه بر مبناي سیاستهاي كلان صاحبان سرمايه و ساختمان برنامه ريزي ها بر  سال به ۳مبناي اصول منطقي تر پیش خواهد رفت كه كه البته هزينه اجراي اين طرح در مدت زماني كوتاهتر از صورت بازگشت سرمايه خواهد بود. وي در تعريف هوشمند سازي آن را ارتباط خودكار میان انسان و ماشین آلات دانست و افزود: تاكنون اين طرح در برج فیروزه تهران كه متعلق به بانك صنعت و معدن مي باشد به صورت موفقیت آمیز پیاده و اجرا شده است. مهندس رسول مقدم، كارشناس فني در امر هوشمند سازي ساختمانها نیز معتقد است : ساختمان هوشمند ساختماني است كه كلیه اجزاي داخلي آن به واسطه سیستمي يكپارچه و ايجاد منطقي سازگار با محیط در تعامل با يكديگرند. به عبارت ديگر هوشمندي آن نیست كه سیستم هرگونه عملیاتي را به فراخور آن تصمیم گیري كند. اين سیستم ها عاري از هرگونه خلاقیت مي باشند و اين هوشمندي براساس منطق هاي القاء شده انجام مي شود. بحث سیستم هاي هوشمند و به كارگیري اين سیستم ها در ساختمانها نیز چیزي مجزا از امر فوق نیست. طرح هوشمند سازي ساختمانها طرح جديدي است كه با توجه به اهمیت صرفه جويي مصرف انرژي در كشور لزوم آن هر روز بیش از قبل احساس مي شود. وي افزود: با هوشمندسازي ساختمانها و ايجاد سیستمي كنترلي و يكپارچه در ساختمان، كلیه انرژيهايي كه طي زمانهاي غیرضروري براي مصرف به اتلاف مي رسند صرفه جويي خواهند شد و از هدر رفتن آنها پیشگیري به عمل مي آيد.  مطابق با آخرين اطلاعات آماري از مصرف انرژي در كشور با ۱۷۳۱ تا ۱۷۳۱همانگونه كه مطلعید طي سالهاي میاني  میلیارد دلار صرفه جويي خواهیم داشت. اين در ۳/۰صرفه جويي در مصرف انرژي و بهینه سازي آن در كشور حدود حالي است كه با به كارگیري سیستم هاي هوشمند در ساختمانها و كنترل كلیه زيرسیستمهاي داخلي ساختمان  رقم فوق قابل توجه تر خواهد شد .وي همچنین ضمن اشاره به بیشترين میزان اتلاف انرژي در بخشهاي تجاري ًقطعا و مسكوني گفت: دو بخش مذكور بیشترين خسارات را به انرژي كشور وارد مي سازند كه در اين میان ساختمانهاي مسكوني بیش از ساختمانهاي تجاري اتلاف انرژي دارند و اين امر، لزوم به كارگیري سیستم هاي هوشمند را در كنار ساير فاكتورهاي بهینه سازي مصرف انرژي نظیر به كارگیري پنجره هاي دوجداره، كف و سقف كاذب و … بیش از پیش ضروري مي سازد. اين كارشناس هوشمند سازي در خصوص میزان هزينه هاي انجام اين طرح در ساختمانها بخصوص ساختمانهاي  با نصب سیستم هاي هوشمند سازي در ساختمانها و صرفه جويي مصرف انرژي در آنها، اين ً مسكوني گفت :قطعا سال برگشت پذير خواهد بود كه البته اين هزينه ها نسبت به هزينه هاي ساخت و ساز ۰ يا ۳هزينه ها دركمتر از  درصد خواهد بود و همچنین امكانات رفاهي و امكانات آسايشي كه براي اين ساختمانها فراهم مي ۱/۳كمتر از شود از جمله مزاياي مفید و مهم ساختمان هوشمند است.

  امکانات کلی

مدیریت امنیت ساختمان هر واحد به صورت مستقل مجهز به یک کنترل کننده محلی می باشد که کنترل ورود و خروج را توسط سیستم انجام داده و از کسانی که به ) تشخیص هویت دیجیتالی (کارت مغناطیسی و یا کد دیجیتال واحد وارد می شوند،  .رمز عبور دریافت می نماید در صورتیکه رمز عبور درست بود، عبور و مرور به واحد به صورت نرمال ادامه پیدا می کند تا اینکه واحد تخلیه گشته و اعلام خروج شود، که معمولا در انتهای ساعت کاری می باشد. در این صورت نفر اولی که دوباره وارد می شود باید  .رمز ورود خود را وارد نماید در صورتیکه رمز عبور وارد شده اشتباه بود، سیستم از طریق شبکه محلی به نرم افزار مرکزی اطلاع داده و آژیر خطر  .به صدا در می آید .همچنین نرم افزار اتاق کنترل، بر روی نقشه ساختمان، محل دقیق مشکل را نمایش می دهد در ضمن با پلیس در صورت نیاز تماس گرفته شده و نیز فیلم تصاویر محل مشکل نیز در اتاق کنترل نمایش داده شده  .و ذخیره می گردد

مدیریت اتفاقات خاص در هنگام بروز اتفاقات خاص مانند حمله های قلبی، زورگیری و به طور کلی احساس خطر، هر کنترل کننده محلی  .مجهز به کلید اعلام خطر بوده که با فشردن آن، آژیر خطر به صدا درآمده و نرم افزار مرکزی با خبر می شود در صورت نیاز با پلیس یا آتش نشانی تماس گرفته شده و تصویر مربوط به واقعه در اتاق کنترل نمایش داده شده و  .ذخیره می گردد توسط نرم افزار کنترل مرکزی و بر روی نقشه ساختمان، محل دقیق اعلام خطر مشخص می گردد و روی صفحه  .مانیتور اصلی نشان داده می شود

مدیریت حریق در مدیریت حریق در ساختمان، تشخیص به موقع حریق و محل اصلی بروز آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کلیه واحدها بستگی به نوع کاربری واحد، حسگرهایی مربوط به تشخیص دود و حرارت نصب شده که به کنترل  .کننده محلی آن واحد متصل می باشد در صورتیکه هر گونه دودی که نشانگر آتش سوزی باشد، و یا حرارتی که نشانگر حریق است، احساس شود، کنترل  .کننده محلی آژیری پخش می نماید که نشانگر وقوع حریق می باشد و به نرم افزار مرکزی هم اطلاع می دهد با آتش نشانی و صاحب واحد تماس گرفته شده و اطلاع رسانی لازم انجام می گردد. تصاویر صحنه حریق نمایش  .داده شده و ذخیره می گردد .بر روی مونیتور اصلی نیز محل دقیق وقوع حادثه روی نقشه ساختمان نمایش داده شده و مشخص می گردد در صورتیکه آن واحد مجهز به تجهیزات اطفاء حریق باشدو سیستم بر روی کنترل خودکار قرار داشته باشد و یا دستوری از اتاق کنترل دریافت نماید، اطفاء حریق به صورت خودکار انجام و آب پاشها و کپسولهای خودکار منطقه  .آتش به کار می افتد می پذیرد

مدیریت دوربین های مدار بسته در هر واحدی که احساس گردد نیاز به کنترل از طریق دوربین می باشد، یک یا چند دوربین مدار بسته تحت شبکه  .نصب می گردد که امکان چرخش و بزرگنمایی نیز می تواند داشته باشد هر صاحب واحدی می تواند در کنترل کننده محلی خود تعیین نماید که مایل هست که از اتاق کنترل، دوربینش  .کنترل گردد یا خیر در اتاق کنترل، مدیر سیستم می تواند هر دوربینی را که مجاز به دیدنش باشد در هر زمان رویت کرده و در صورت  .لزوم فیلم مربوط به آن را ذخیره نماید .در صورت بروز هر واقعه مهم در ساختمان، فیلم آن واقعه به صورت خودکار ذخیره می گردد

برخی از واحد ها و یا راهروها که اهمیت و یا رفت و آمد زیادی دارند و ممکن است نیاز باشد که همیشه در حال  .فیلم برداری باشند را می توان به صورت تک فریم در فواصل خاص و یا به صورت تمام فریم، فیلم برداری نمود .فیلم های ذخیره شده، توسط نرم افزار خاصی قابل نمایش و انتقال می باشند

مدیریت انرژی ساختمان انرژی های مصرفی درساختمان معمولا در قالب روشنایی، حرارتی و برودتی می باشند. برای صرفه جویی در مصرف انرژی، باید بتوان انرژی هایی که در ساعات مصرف بیش از حد مصرف می شوند را مهار نمود و نیز انرژی هایی را که در ساعات خالی از سکنه تلف می شوند را حذف کرد. عمده مصرف انرژی الکتریکی در روشنایی و فن کویل ها می باشد. در صورتیکه صاحب واحد از آن خارج شد، فن کویل خاموش شده و کلیه چراغ های روشنایی خاموش می گردد. در ساعت خاصی از صبح، سیستم فن کویل شروع به کار کرده و دمای واحدها را به دمای نرمال تنظیم شده می رساند. در ساعاتی که سکنه در واحد حضور دارند، دمای واحد در بازه خاصی قرار دارد و فن کویل تا دمای واحد در درجه تنظیم شده ثابت بماند ها به صورت خودکار کنترل می شوند. کنترل فن کویل های هر واحد در اختیار کنترل کننده محلی آن واحد قرار دارد و نیز برنامه های دمایی جهت صرفه جویی انرژی را از نرم افزار مرکزی دریافت می نماید

برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

 ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان استفاده بهینه از تجهیزات و افزایش عمر مفید آنها  ارائه سیستم کنترلی با قابلیت برنامه ریزی زمانی عملکرد  کاهش چشمگیر هزینه هاي مربوط به نگهداری و بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی  عدم نیاز به پیمانکار دائمی ساختمان  امکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک  و یا PC  اینترنت  با توجه به یکپارچه سازی ساختمان ، تمام تجهیزات بصورت هماهنگ کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بین می رود  امكان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهیزات و عملكرد آنها به منظور بهینه سازي مصرف و عملكرد

وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

 کنترل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (لینك به بخش كنترل تاسیسات مكانیكي)  کنترل سیستم های روشنایی (لینك به بخش كنترل سیستم هاي روشنايي)  کنترل تهویه مطبوع (لینك به بخش كنترل تهویه مطبوع)   سیستم اعلام حریق و کنترل دود (لینك به بخش كنترل سیستم اعلام حريق)  کنترل تردد و حفاظت ( لینك به بخش كنترل تردد و حفاظت)  مدیریت آسانسورها در زمان های خاص

چند مورد از اين رفتارها را در قالب سناريوهاي زير مشاهده مينمايید:

* پردههاي برقي با طلوع وغروب خورشید، به طور اتوماتیك باز و بسته ميشوند. و يا فراتر از آن، براي زمانهاي مختلف سال، پرده ها را برنامه ريزي ميكنید تا از آفتاب داغ تابستان در امان بوده در حاليكه از گرماي دل انگیز خورشید در زمستان حداكثر استفاده را ميبريد.     * زمانیكه در حال خروج از منزل هستید با فشردن يك دكمه، سیستم امنیتي فعال، لامپهاي  – بخاري برقي –مورد نظر خاموش، سیستم تنظیم دما خاموش و ديگر تجهیزات برق مانند اتو تلويزيون و … خاموش ميگردد. بنابراين لازم نیست در زمان خروج از منزل از چك لیست طولاني خود براي اطمینان از قسمت هاي مختلف استفاده كنید.     * زمان ورود شما به اتاقها، چراغها به آرامي روشن و در هنگام خروج با كمي تأخیر خاموش ميشوند.     * هنگام بیدار شدن به جاي استفاده از ساعتهاي زنگ دار آزار دهنده، با صداي موسیقي مورد علاقه تان و با افزايش تدريجي دماي محیط و نور لامپ ها و نیز بالارفتن تدريجي پرده ها از خواب بیدار ميشويد.     * يك ريموت زيبا جايگزين ريموتهاي متعدد موجود در سینماي خانگي ميگردد.     * از راه دور همه امكانات و تجهیزات موجود در منزلتان را مديريت وكنترل خواهید نمود. براي مثال زمانیكه ساكنین خانه هوشمند در تعطیلات هستند، ميتوانند به وسیله اينترنت يا تلفن وضعیت امنیتي منزل خود را كنترل نموده، دزدگیر را فعال و يا غیر فعال كنند، تجهیزات برقي را خاموش يا روشن كنند، وضعیت روشنايي منزل را تغییر دهند، سینماي خانگي خود را برنامهريزي كنند و هزاران امكان و قابلیت ديگر.

 

زمانیكه همه تجهیزات منزل شما را به يك زبان مشترك برسانیم، گام اول برداشته شده است. بعد از آن شما ميتوانید سناريوهاي متعدد (كه اسم آن را رفتار هوشمند ميگذاريم) را براي منزل خود طراحي و تعريف كنید. رفتارهايي كه شما را شگفت زده خواهند نمود و باور نخواهید كرد از تجهیزاتي كه همواره استفاده نمودهايد چه قابلیتهايي متصور است

پروتكل ها و استانداردهاي صنعتي

  1. X-10 2. KNX/EIB 3. فیلد باس ۴٫  استانداردهاي متداول فیلدباس ۵٫ EIB 6. Z-Wave 7. BACnet 8. C-BUS

X-10

X10 به عنوان اولین تكنولوژي domotic در سال  توسط شركت ۱۳۳۱ Pico Electronics اختراع شد كه هنوز هم بهعنوان پركاربردترين اين تكنولوژيها مطرح ميباشد. امروزه از اين تكنولوژي در سرتاسر دنیا به  خصوص در مواقعي كه امكان استفاده از شبكه هاي باسیم و يا كابل كشي در سطح فیلد (Field) وج ود  . ندارد استفاده مي گردد

X10 يك زبان ارتباطي ست كه امكان میدهد ادوات اتوماسیون خانگي سازگار با اين زبان از طريق سیم كشي موجود در منزل با يكديگر ارتباط بر قرار كنند. با اين امكان ديگر نیازي به هزينه كرد و كابل كشي  مجدد در منزل براي اتوماسیون نخواهد بود.فن آوري X10 سالهاست كه در اتوماسیون خانگي امريكاي سهولت استفاده و كاربري قابل اعتماد اين فن آوري باعث شده كه . شمالي مورد استفاده قرارمي گیرد ۲۷۱سري V/50Hz اين ادوات نیز جهت استفاده در اروپا تولید بسرعت همه گیر شود. اين فناوري در حال  . حاضر در حال گسترش در آسیا نیز میباشد

چرا X10  :محبوب تر از ساير روشهاي اتوماسیون خانگیست؟ چون .از نظر اقتصادي بدلیل صرفه جوئي در انرژي بصرفه است  .بصورت ماژولهاي مستقل بوده و به آساني قابل افزايش میباشد  .كاربري فوق العاده راحتي دارد  .نصب آن بسیار آسان است احتیاجي با سیم   .كشي مجدد در ساختمان نداشته و بهمین دلیل هزينه و زمان نصب اندكي دارد .تولید كنندگان مختلفي در دنیا محصولات متنوعي در اين زمینه تولید میكنند  . باعث افزايش راندمان ، سهولت كاربري و ايجاد امنیت در خانه میگردد

آدرس دهي در پروتكل X10:

آدرس دهي در X10 بر اسا س house code  و unit code  انجام میشود كه house code ها ازA  تا P براي تفكیك نواحي وunit code ها از  براي تفكیك ماژولهاي هر ناحیه است. بعنوان مثال اگر كلیدي روي ۱۱ تا ۱ ريموت كنترل شما براي آدرس D8 تنظیم شده باشد، كلیه ماژولهائي كه با اين آدرس تعريف شده باش د  توسط اين كلید روشن و خاموش میشوند. تلفیق house code  و unit code امكان استفاده از ۲۵۶ آدرس و  ماژول كنترلي را در يك منزل فراهم مینمايد ۲۱۱ . بالطبع

ماژولهاي X10  چگونه كار میكنند؟ بزبان ساده فن آوري X10 بر مبناي ارسال و دريافت سیگنال با ولتاژپايین روي خط انتقال نیروي الكتريكي ۲۷۱V AC/50Hz  میباشد. تمامي ماژولهاي X10 نصب شده در منزل كه به خطوط برق خانه شما متصل میباشند اين سیگنال را میبینند ولي فقط ماژولي به اين سیگنال پاسخ میدهد كه آدرس خود را روي اين  بعنوان مثال اگر يك فرستنده. سیگنال ببیند X10  فرمان “A3 ON”  را ارسال نمايد، ماژولي كه با آدرس A3

تعريف شده است روشن میشود. اگر در منزل بیش از يك ماژول با اين آدرس كد شده باشند، تمامي آنها  . پس از وصول اين سیگنال روشن میشوند

اساسا X10 نام يك پروتكل ارتباطي و نیز محصولاتیست كه ما روي سیم كشي موجود ساختمان خود نصب میكنیم تا از طريق عبور سیگنالهاي با ولتاژ پايین از سیمكشي با يكديگر ارتباط برقرار كنند. اين  . سیگنالها روي ديگر وسايل برقي منزل هیچ تاثیري نمیگذارند

۱سیگنالها وقتي ارسال میشند كه ولتاژالكتريكي V است. اين كار بدلیل متناوب بودن جريان الكتريكي ب ا  سیكل در ثانیه صورت میپذيرد. بیشتر فرستنده هاي ۱۱ تناوب X10 ولتاژي كمتر از ۱ V را روي خط ارسال  مینمايند. اغلب گیرنده هاي X10 ولتاژي در حدود ۱۰۰mV را جهت فعال شدن نیاز دارند. در اين حالت اگر روي خط، نويز حاصل از كاركرد ديگر وسايل برقي مانند جارو برقي، هواكش، تهويه مطبوع، سشوار، رايانه و تلويزيون وجود داشته باشد، ممكن است باعث عدم دقت كاركردي ماژولها شود. در اين حالت استفاده  از فیلتر ها و میكروفیلتر هاي X10  باعث كاهش نويز هاي ناخواسته در حد استاندارد كاركرد ماژولهاي X10  . میشود

Device Module  :  ها

بسته به باري كه بايستي كنترل شود ماژولهاي مختلفي بايستي بكارگیري شود. براي لامپهاي معمولي يك ماژول لامپ و يا ماژول راديويي ميتواند استفاده گردد. اين ماژولهاي با كمك تراياك لامپ را   وات ۱۱۱ تا ۰۱ روشن و خاموش و يا پرنور وكمنور مينمايند. اين ماژولها هیچ صدايي را ندارند و باري بین براي بارهايي غیر از لامپ. را كنترل مينمايند دشارژ (هاي معمولي مثل فلورسنت و يا لامپ هاي متال بسیار سريع) و يا وسايل الكترونیكي ماژولهاي لامپ مناسب نیستند و يك ماژول وسايل برقي بايستي  بهكارگرفته شود. اين ماژولها جهت روشن و خاموش كردن وسايل از يك رله Impulse استفاده مي نمايند. ۱۱ براي كنترل وسايلي كه از آمپرهاي خیلي كم تا حدود ً اين ماژولها غالبا A را استفاده مي نمايند استفاده  . ميشوند

بسیاري از ماژولها قابلیت ديگري را بنام كنترل منطقهاي ارائه ميدهند. يعني اگر ماژول خاموش باشد روشن كردن كلید اصلي دستگاه يا لامپ باعث روشن شدن آن ميشود بدون اينكه نیاز باشد شما به  سراغ دستگاه كنترل كننده X10 برويد. لازم به ذكر است ماژول . هاي كلید ديواري اين قابلیت را ندارند

برخي ماژولهاي كلید ديواري قابلیتي را به  يك كلید لامپ معمولي ً نام كم كردن نور محلي دارند .معمولا فقط قابلیت روشن و خاموش كردن ميدهند تا قابلیت كم نور و پر نور كردن ولي در اين كلیدها فشاز دادن  . و نگهداشتن كلید زنگي باعث ميشود كه لامپ كمنور و پرنور شود

بسته به باري كه بايستي كنترل شود ماژولهاي مختلفي بايستي بكارگیري شود. براي لامپهاي معمولي يك ماژول لامپ و يا ماژول راديويي ميتواند استفاده گردد. اين ماژولهاي با كمك تراياك لامپ را  وات ۱۱۱ تا ۰۱ روشن و خاموش و يا پرنور وكمنور مينمايند. اين ماژولها هیچ صدايي را ندارند و باري بین براي بارهايي غیر از لامپ. را كنترل مينمايند دشارژ (هاي معمولي مثل فلورسنت و يا لامپ هاي متال بسیار سريع) و يا وسايل الكترونیكي ماژولهاي لامپ مناسب نیستند و يك ماژول وسايل برقي بايستي  بهكارگرفته شود. اين ماژولها جهت روشن و خاموش كردن وسايل از يك رله Impulse استفاده مي نمايند. ۱۱ براي كنترل وسايلي كه از آمپرهاي خیلي كم تا حدود ً اين ماژولها غالبا A را استفاده مي نمايند استفاده  . ميشوند

بسیاري از ماژولها قابلیت ديگري را بنام كنترل منطقهاي ارائه ميدهند. يعني اگر ماژول خاموش باشد روشن كردن كلید اصلي دستگاه يا لامپ باعث روشن شدن آن ميشود بدون اينكه نیاز باشد شما به  سراغ دستگاه كنترل كننده X10 برويد. لازم به ذكر است ماژول . هاي كلید ديواري اين قابلیت را ندارند

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

برخي ماژولهاي كلید ديواري قابلیتي را به معمول يك كلید لامپ ي ً نام كم كردن نور محلي دارند .معمولا فقط قابلیت روشن و خاموش كردن ميدهند تا قابلیت كم نور و پر نور كردن ولي در اين كلیدها فشاز دادن  . و نگهداشتن كلید زنگي باعث ميشود كه لامپ كمنور و پرنور شود

:  كنترل كننده ها

بازه بسیار گستردهاي را از كنترل كنندههاي بسیار ساده تا كنترل كنندههاي بسیار پیشرفته را شامل  وسیله ۰ ميشوند. سادهترين كنترلها براي كنترل X10 طراحي شده : اند كه ميتواند

۱)  چهار وسیله را كنترل كند ۲) آخرين وسیله انتخابي را كم نور يا پرنور نمايد ۳)  . همه را روشن و يا همه را خاموش نمايد

كنترلهاي پیشرفتهتر ميتوانند وسايل بیشتري را كنترل كرده و يا ميتوانند نقش يك تايمر را ايفا نمايد همچنین برخي از اين كنترلها . كه درزمانهاي معیني كارهاي از پیش تعیین شدهاي را انجام ميدهند ميتوانند به كمك Motion-detector  ها يا Photo cell ها چراغ . ها را روشن يا خاموش نمايند

كنترلهاي بساير پیشرفتهاي نیز موجود هستند كه مي برنامه ًنهايتا ريزي شده و يا برنامههايي ً توانند كاملا كه در يك كامپیوتر خارجي نوشتهشدهاند را اجرا نمايند. اين وسائل ميتوانند بسیاري از فعالیتهاي زمانبندي شده را انجام دهند. به سنسورهاي خارجي پاسخگو باشند و كاري را بهصورت يكپارچه و با  چراغها را روشن كنند، سطح روشنايي را تنظیم نمايند و ًمثلا ، برنامه… . فشار يك دكمه انجام دهند هاي كنترلي براي كامپیوترهايي كه تحت ويندوز هستند ، Apple Macintosh  ها و يا Linux ها در دسترس  . هستند

در اين تكنولوژي سیستمهاي هشداردهنده سرقت نیز وجود دارند . در اين سیستمها كنترلكننده ها از  پروتكلهاي X10 استفاده نموده و يا بطور عادي سیمكشي ميشوند تا به يك سري از سنسورهاي خارجي كه ممكناست درها، پنجرهها يا ساير نقاط دسترسي را مراقبت مي نمايد مرتبط شوند. ممكن  است كنترل كننده بعد از تشخیص سرقت از پروتكل X10 جهت روشن كردن چراغ ها، به صدا درآوردن آژير و  . … استفاده نمايد

نقاط ضعف و محدوديت ها

يك مشكل با X10 فراواني تضعیف سیگنالها بین دو هادي در سیستم هاي سه سیمه است كه در بسیاري از نقاط آمريكاي شمالي استفاده ميگردد. سیگنالها از يك فرستنده بر روي يك هادي فعال امكان ً انتشار به يكهادي ديگر از طريق سیمپیچ هاي يك ترانسفورماتور با امپدانس بالا را ندارند .معمولا هیچ راهحل قابل اطمیناني براي ارسال سیگنالها از روي يك فاز بر روي فاز ديگر وجود ندارد. اين مشكل ممكن  ولت كار مي كنند مثل بخاريها و خشككنها پديد آيد و باعث ۲۰۱است براي وسايلي كه با ولتاژ  ۱۲۱ خاموش و روشن شدن آنها شود (در اين قسمت از مقاله به كشورهايي كه ولتاژ برق شهر در آنها  ولت كارمينمايند اشاره شده است ). وقتي اين ۲۰۱ فاز با ۲ ولت است و برخي وسايل بهصورت  دستگاهها روشن ميشوند يك پل با امپدانس پايین را براي سیگنالهاي X10  فاز ايجاد مينمايند. ۲، بین  اين مشكل را ميتوان با نصب يك خازن بین فازها براي عبور سیگنالهاي X10 مرتفع نمود. بیشتر حرفه اي هاي اين محصولات ، يك تقويتكننده فعال را بین فازها نصب مينمايند. اين تقويتكنندهها در خانههايي  فاز از برق شهر استفاده مينمايند نیز ، جهت انتقال سیگنالهاي ۷ كه بهصورت X10 بین فازها مورد نیاز  ولت تك فاز استفاده مينماند بنابراين اين مشكل احتمال ۲۰۱است. در ايران غالب منازل از يك سیستم  . وقوع ندارد

تلويزيون:  مشكلات ديگر ها يا وسايل بيسیم ممكن است سیگنالهاي On  يا Off . مجازي تولید نمايند Noise Filtering ( كه روي بسیاري از كامپیوتر ها يا مودمها نصب ميشود) ميتواند به دور نگهداشتن اين

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

نويزها از سیگنالهاي X10  كمك نمايد، ولي Noise Filter هايي كه براي X10 طراحي نشده اند ممكن است  خود باعث فیلتر شدن سیگنالهاي X10  . گردند

برخي منابع تغذيه بكاررفته در وسائل الكترونیكي پیشرفته مثل كامپیوترها، تلويزيونها و رسیورهاي ًضمنا ماهواره سیگنالهاي X10 را دراصطلاح مي بلعند. بهطور نمونه،خازنهاي بكاررفته در وروديهاي منابع تغذيه  اين سیستمها سبب ايجاد اتصال كوتاه بین فاز و نول براي سیگنالهاي X10 شده و بنابراين باعث توقف سیگنالهاي تولید شده توسط آن سیستم و حتي حذف سیگنالهاي تولیدشده توسط لوازم نزديك به آن  خواهند شد. فیلترهايي دردسترس هستند كه ميتوانند حتي مانع از رسیدن سیگنالهاي X10 به چنین  دستگاههايي گردند و باعث شوند چنین ايرادات مبهمي در X10  . از بین برود

برخي كنترلكنندههاي X10 نمي وات) عملكرد مناسبي داشتهباشند. يا ۱۱ توانند در توانهاي پايین (زير  كار نخواهند كرد و يا حتي با وسايلي مثل فلورسنت ها كه بار مقاومتي زيادي ندارند مشكل ً حتي اصلا ساز خواهند شد. بكارگیري يك Appliance Module  بجاي يك Lamp Module اين دست مشكلات را مرتفع  . خواهد نمود

سیگنالهاي X10 فقط مي توانند يك دستور را در يك زمان ارسال نمايند. اگر در يك لحظه دو سیگنال X10  .ارسال شود تداخل بوجود آمده و گیرندهها پاسخ مناسب را نشان نخواهند داد How X-10 Works

The method used by X-10 is based on a simple data frame with eight data bits (one byte) preceded by a predetermined start code.

The complicated part of this technology was not the system of binary data, but the method in which it was transmitted from one device (the transmitter) to another device (the receiver). The key was for every device to have an integral “zero crossing” detector so that all of them were synchronized together (figure 1). A receiver opens its receive “window” twice each sine wave (figure 2), that is 120 times each second or 7,200 times each minute. (ThatÂ’s 432,000 an

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

hour, or 10,368,000 a day! That means itÂ’s looking for little pulses of data 3,784,320,000 times a year !!….at 60Hz, anyway.)

 

 

Since these devices would not have any direct wiring between them, it was necessary to devise a way of sending the data over the existing electrical wiring. The actual binary data is transmitted by sending 1ms bursts of 120kHz just past the zero crossing of the 60Hz power. (While North America remains the primary market for X-10 based devices, products are also available which are designed for use on 50Hz electrical distribution systems.) It was also obvious that complementary bit pairs were necessary. Therefore, a binary “1” was defined as the presence of a pulse, immediately followed by the absence of a pulse. A binary “0” was defined as the absence of a pulse, immediately followed by the presence of a pulse (figure 3).

 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

While the transmitted pulses were to be a full 1ms in duration, the receivers were designed to open a receive window of only .6ms. That allowed for the loose tolerances of the 1978-era components to “slop” plus/minus 200m sec.

In order to provide a predictable start point (figure 4), every data frame would always begin with at least 6 leading clear zero crossings, then a start code of “pulse”, “pulse”, “pulse”, “absence of a pulse” (or 1110).

 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Once the Start Code has been transmitted, the first nibble is sent. (If you are not familiar with the term “nibble”, that means 4 bits or half a byte.) In order to make it easier for the consumers to operate the devices, this first 4-bits were given “letter” code designations (figure 5). It was also decided to randomly rearrange the patterns so that the “A”, “B”, “C” codes, etc., did not fall in the predicable binary pattern. It is easy to see that in reality, the “M” code is first in the binary progression.

In one contiguous bit stream, the second nibble provides the second half of the address (figure 6). The last bit appears to be a part of the “number” code but in reality it is a function bit. Whenever this function bit is a “0”, it designates the preceding nibble as a number code and therefore a part of the address.

For purposes of redundancy, reliability and to accommodate line repeaters, the X-10 protocol calls for every frame of data to be transmitted twice (figure 7).

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Whenever the data changes from one address to another address, from an address to a command, from one command to another command or from one command to another command (figure 8), the data frames must be separated by at least 6 clear zero crossings (or “000000”). When teaching classes in this stuff, I often say that this gap “gives the receivers a chance to catch their breath”. In reality, of course, the sequence of six “zeroÂ’s” resets the shift registers.

Once a receiver has processed its address data, it is ready to receive a command. As before, all data frames must begin with a start code. Then the following nibble gives the letter code (figure 9). The next nibble is the command. Since the last bit is the function bit (bf = 0 = address number, bf = 1 = command) all the commands end in a binary 1.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

This diagram (figure 10) only shows the six most often used commands. A later graphic will illustrate all the available commands. As before, all X-10 protocol transmitters send their data frames twice (figure 11).

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Figure 12 shows that an example transmission of two data frames (A1 A1 A-On A-On, for instance) would take 47 cycles of the 60Hz sine wave. That would equate to 0.7833 seconds, or in practical terms, just under 1 second. Of course, some commands take less time. When sending an “All-Lights-On” command, for example, no address needs to be sent. Therefore the entire two frame sequence takes only one third of a second (actually, 0.3666 seconds, but whoÂ’s quibbling). If your receivers react on the first frame, it could take a mere two tenths of a second (0.1833 seconds).

Up to this time, all the diagrams have shown only one pulse but that is not entirely correct. I did that just to make it easier to explain. In reality, it is not a “single phase” world. On this planet, we generate our electrical power in 3 phases (figure 13) and so all X-10 compatible transmitters “should” send out 3 pulses (as in figure 14).

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Finally, I promised to give you an “introduction” into X-10Â’s Extended Code Protocol. IÂ’m going to take the easy way out and just give you first a graphic showing all of the available bit sequences in the X-10 standard code. Instead of making this just part of the text of this article, I have made it a graphic so the word-wrap feature of your browser wonÂ’t screw up the alignment.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Almost everything I have said since the beginning of this explanation can be summed up in this one graphic, but arenÂ’t you glad I took the time to explain it?

You will notice that there are some changes in four of the command codes.

 Ext Code0111- Now designated as “Ext Code 1”, for data and control  Preset Dim (1)1010- Now designated as “Ext Code 3”, for security messages  Preset Dim (2)1011- Now designated as “Unused”  Ext Data1100- Now designated as “Ext Code 2”, for meter read and DSM

As far as we know (at the time of this writing) only “Extended Code 1” has a defined frame length which is 31 cycles (62 bits) and is described as:

 Start Code = 4 bits,

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 Housecode = 4 bits,  Extended code 1 = 5 bits (01111),   Unit code (device code) = 4 bits,   Data = 8 bits,   Command = 8 bits..

The explanation for not having a defined frame length for the other two is:

“Extended code 2 is variable in length, depending on the type of message. It has its own separate “attention” marker to separate it from all other formats.

Extended code 3 has been “assigned” for security but doesn’t actually exist yet so its format has not yet been defined

KNX/EIB

بوده و يك پروتكل ارتباطي شبكه است كه در خانههاي هوشمند OSI يك استاندارد بر مبناي مدل KNX  يك جانشین و در ضمن يك يكسو كننده براي سه استاندارد قبلي زير ميباشد: KNX بهكار ميرود.

European Home System Protocol (EHS) Bati BUS European Installation BUS (EIB)

مديريت ميشود. Konnex توسط انجمن KNXدر حال حاضر استاندارد

: KNXپروتكل

و تجارب Config بوده كه با لايههاي فیزيكي ، شیوههاي EIBاين استاندارد بر پايه سیستم ارتباطي   گسترش يافتهاست. EHS و Bati BUSكاربردي

بسترهاي ارتباطي فیزيكي زيادي را تعريف ميكند: KNX ) Bati BUS و EIB . سیمكشي با كمك زوج بهم تابیده ( برگرفته از استانداردهاي ۱  عمل مينمايد.) X1Oشبیه آن چیزي كه ،EHS و EIB. شبكه برق ساختمان (برگرفته از استانداردهاي ۲ . استفاده از امواج راديويي۷  نیز شناخته ميشود). KNX net/IP و يا EIB net/IP (كه با عناوين Ethernet .0

ميتواند توسط KNX سختافزاري طراحي شدهاست. يك وسیله در شبكه Platform فارغ از هرگونه KNX ، كه اين امر را نیاز خاص آن مقطع تعیین مي PC بیتي تا يك ۳هرچیزي كنترل شود، از يك میكرو كنترلر نمايد.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

C درحال رقابت با KNXدر برخي از نقاط دنیا امروزه  است. اما Clipsal – طراحي شده توسط شركت BUS  نصب برروي بستر ارتباطي زوج سیم ميباشد. KNXبیشترين نوع نصب

حالات برنامهريزي :

A . وضعیت۱ يا حالت خودكار كه تجهیزاتي هستند كه بهصورت خودكار  ”Automatic Mode“ – يا همان Mode خودشان را برنامهريزي مينمايند و طراحي شدهاند تا كاربران نهايي خريد و تصب آنها را انجام دهند.

E . وضعیت ۲ يا حالت آسان كه تجهیزاتي هستند كه آموزشهاي ابتدايي را  ”Easy Mode“ – يا همان Mode براي تصب نیار دارند. رفتار آنها از پیش برنامهريزي شدهاست. با اين وجود پارامترهاي قابل برنامهريزي نیز دارند كه متناسب با نیاز كاربر تعريف ميشوند.

۷.S يا حالت سیستمي كه تجهیزاتي هستند كه در ساخت سیستمهاي  ”System Mode“ – ياهمان Mode S اتوماسیون سفارشي بهكار گرفته ميشوند. تجهیزات – هیچ پیشفرض اولیهاي نداشته و بايستي Mode توسط تكنسینهاي مجرب نصب و برنامهريزي شوند.

وجود دارند : KNX بسترهاي ارتباطي متفاوتي در

گرفته شده و بیشتر در فرانسه كاربرد دارد. امروزه اكثر Bati BUS : اين بستر از Twisted pair TP0 .۱  روي آوردهاند. TP1سازندگان به

انتقال با TP1 بر اين مبنا ميباشد. در KNX محصولات فعلي ٪۳۱ گرفتهشده و بیشتر از EIB: از TP1 .۲ بسیار انعطاف پذير است : خطي ، ستاره اي ، TP1 كیفیت بالا با قیمت پايین تلفیق شدهاست. توپولوژي درختي و يا تلفیقي از اينها. براي انتقال فیزيكي اطلاعات ، يك سیگنال كد شده در باند پايه متقارن با نرخ  BUS متصل ميشوند ميتوانند از طريق TP1 درنظر گرفته شدهاست. تجهیزاتي كه به bps۳۱۱۱انتقال اصلي تغذيه شوند.

را PL110 ميباشد. امروزه كارخانههاي كمي EIB : كه اين نیز برگرفته از PL110 Power Line .۷ پشتیباني مينمايند اما كماكان يك بازه كامل از محصولات را براي روشنايي، پرده و كركرهها،  ۱۲۱۱ سیستمهاي سرمايشي و گرمايشي ارائه مينمايند. در اينجا نرخ انتقال سیگنالهاي اطلاعات ميباشد. اين بستر جايگزين بسیار مناسبي براي مكانهايي است كه امكان استفاده از سیمهاي زوجي وجود ندارد.

برگرفتهشدهاست كه امروزه توسط سازندههاي كمتر EHS : اين توپولوژي از PL132 Power Line .0  مي bps۲۰۱۱ استفاده ميشود. در اينجا نرخ انتقال اطلاعات  درحال حاضر محصولاتي براي ً باشد .عملا . محو خواهد شد ً در آينده كاملا ً اين استاندارد وجود ندارد و احتمالا

يك تازه وارد حساب ميشود. اگرچه در حال حاضر KNX : كه هنوز در خانواده Frequency RF Radio .1 تولیدكنندگان كمي از اين استاندارد استفاده مينمايند پش بیني مي شوددر آينده نزديك بسیاري از  MHz۳۱۳۸۷۱ از امواج راديويي با فركانس مركزي KNX RF تولیدكنندگان به اين استاندارد روي خواهند آورد.   ۱۱۷۳۰ براي مدوله كردن اطلاعات استفاده مينمايند. با نرخ اطلاعاتي KHz1۱با يك نوسان  میزان ًتقريبا  برابر خواهند بود. TP1 فريمهاي انتقالي با

به Protocol KNX net /IP Internet .1 معرفي شده و انتظار ميرود KNX عنوان يكي از بسترهاي ً :اخیرا ، به يكي از مهمترين بسترهاي انتقال اطلاعات تبديل شود. اين امر افقها را بهسوي KNXدر آينده ي  استاندارد را براي نصب Gateway سیستمهاي ارتباطي سطح بالا در ساختمانها باز كرده و همزمان يك   ايجاد مينمايد. KNX

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

بهعنوان TP1 يك بازه گسترده از بسترهاي ارتباطي را در اختیاز قرار ميدهد . با اين وجود KNXبنابراين  يك انتخاب مناسب براي پاسخ به KNX RF مطرح ميباشد. KNXمهمترين بستر ارتباطي خانواده  همچنان PL110 تقاضاهاي ارتباطي بدون سیم در سیستمهاي اتوماسیون ساختمان ميباشد. و ميتواند بهعنوان يك راهحل بهخصوص براي ساختمانهاي بازسازي شدهباشد. پل ارتباطي براي ارتباطات  امكانپذير KNX net/IP نیازمند به پهناي باند بالا مانند صدا، تصوير و ساير ارتباطات اينچنین از طريق ميباشد.

Fieldbus فیلدباس

در يك سیستم متمركز ، همه حسگرها و تحريك كننده ها مستقیما ً به سیستم مونیتور مركزي متصل مي شوند. در يك سیستم بزرگ كه تعداد ورودي و خروجي ها به هزاران مي رسد واين تعداد بسیار فراتر ظرفیت سخت افزار كامپیوتر است ، هر دوره اخذ اطلاعات از ورودي ها بیشتر از زمان محدود تعريف شده توسط سیستم طول خواهد كشید. ساير اشكالات سیستم متمركز عبارتند از : عدم انعطاف پذيري ، عدم On استفاده از تكنیك هاي به روز ( -) و تكنولوژي هاي جديد وهزينه نصب زياد ومشكلات مربوط به line توسعه سیستم . به همین دلائل سعي مي شود كه وظايف در سیستم توزيع شوند . در سیستم توزيع شده تصمیم گیريها به صورت محلي صورت مي گیرد و چندين نقطه كنترلي كه وجود دارد كه به طور مستقل از هم عمل مي كنند اما به يكديگر ارتباط دارند . در يك سیستم توزيع شده ، دستگاههاي لايه پائیني هوشمند هستند و كاربر مطابق نیاز خودش قادر به برنامه ريزي اين ابزار مي باشد. اين دستگاههاي هوشمند بايد قادر باشند از طريق شبكه با سايرين ارتباط برقرار كنند وبه ابزار ذخیره سازي اطلاعات دسترسي مستقیم داشته باشند.

براي نخستین بار ، امكان سوار كردن سیگنالهاي ديجیتال روي حلقه Honeywell، شركت ۱۳۳۱در سال  هاي تولیدي خود فراهم كرد. اين سرآغاز ايده Field device میلي آمپر را براي برخي از ۲۱ تا ۰جريان  براي ارتباطش از قواعد خاص خودش پیروي مي كند كه به Field deviceساختن فیلد باس شد. هر سازنده اش بستگي دارد. اداره چنین دستگاههايي روز به روز مشكل تر و پیچیده تر مي شود. به منظور حل اين مسأله ، از شبكه هاي كامپیوتري الهام گرفته شده است. در اين روش يك يا چند خط سريال،   را به هم وصل مي كند. Fild deviceهمه

ها كه گره خوانده مي شوند وبستري كه Field deviceيك فیلد باس از دو جزء اصلي تشكیل مي شود : شبكه داده اي را تشكیل مي دهد.  و I/Oبه كمك فیلد باس مي توان دستگاههاي صنعتي سطح پايین نظیر حسگرها ، تحريك كننده ها، ابزار  و كامپیو ترها را به روشي ساده و يكسان به هم متصل نمود . با استفاده از ابزار PLCكنترل كننده ها مثل  میلي آمپر، فقط ارسال مقادير يك متغیر از طريق جفت سیم میسربود. به ۲۱ تا ۰اندازه گیري سنتي كمك تكنولوژي فیلدباس ، تبادل اطلاعات در فرم ديجیتالي و دو طرفه صورت مي گیرد. بنابراين علاوه بر  بدست آورد وعمل Field deviceمقادير متغیرها، مي توان اطلاعات ديگري ديگري راجع به وضعیت پیكربندي ابزار را نیز از طريق شبكه انجام داد . بدين ترتیب علاوه بر كنترل دستگاهها ، مي توان آنها را اداره كرد. مثلا ً مطلع شد كه يك ترانسمیتر حرارتي آخرين بار چه موقع كالیبره شده است. به كمك اين  ، مي توان عملیات كنترلي پیچیده تري را به صورت Field deviceاطلاعات وبا استفاده از قدرت پردازشي محلي انجام داد. فیلد باس علاوه بر امكان انتقال سیگنا لها بین ابزار دقیق و اتاق كنترل، امكان انتقال تغذيه مورد نیاز تجهیزات را تنها توسط يك جفت سیم میسر مي سازد. اين موضوع سبب كاهش هزينه هاي كابل كشي ، پانل هاي نگه دارنده كابل ، اتصالات ، كابینتهاي مارشالینگ و مخارج نیروي انساني در رابطه با نصب ، پیاده سازي و نگهداري مي شود. همچنین نیاز به تعويض پانلها و قطعات ديگر به دلیل

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

فرسودگي و خوردگي ، كاهش مي يابد. سیستم انعطاف پذير مي شود و به راحتي مي توان از تكنولوژيهاي جديد استفاده كرد. هر گره را مي توان به منظور سرويس و تعمیر از شبكه خارج كرد، بدون to 15 ۷اينكه لطمه اي به عملكرد سايرين وارد شود. با استفاده از ابزار واسط مبدل سیگنالهاي فشار( ps  میلي آمپر ) به سیگنالهاي فیلد باس ، امكان مدرنیزه كردن با تكنولوژي فیلد باس ۲۱ تا ۰) و جريان ( وحفظ قطعات سنتي میسر است. به كمك اين ابزار واسط صرفه جويي هاي قابل ملاحظه اي در مدرنیزه كردن مجموعه حاصل مي شود.

گفتیم كه براي ساخت فیلد باس از شبكه هاي كامپیوتري محلي ايده گرفته شده است. اما تفاوتهايي هم بین اين دو وجود دارد، از جمله اينكه نرخ انتقال اطلاعات چندان زياد نیست لیكن داده ها بايد در فواصل زماني قابل پیش بیني ارسال شوند. هم چنین به منظور دستیابي به كارايي بالاتر تمام لايه هاي OS هفت گانه پروتكل  پیاده سازي نمي شوند بلكه تنها سه لايه از اين پشته، يعني لايه فیزيكي ، لايه I ولايه كاربرد پیاده سازي مي شوند. همانند شبكه هاي كامپیوتري ، چون چندين گره از يك data link بستر ارتباطي استفاده مي كنند، تصادم ايجاد مي شود ودر نتیجه زمان پاسخ افزايش مي يابد. پروتكل هاي مختلفي براي اداره دسترسي به بستر ارتباطي و تصادم تعريف شده كه از میان آنها روشهاي  براي كاربردهاي صنعتي مناسبترند. علاوه بر تعريف استاندارد بین المللي Token passing و CSMA/CD براي فیلد باس، سازندگان متعددي محصولاتي تهیه كرده اند كه معمولا با يكديگر ساز گار نیستند از جمله  :BACNet, FIP/WEIP ,BitBUS, P -NET, ProfiBUS, LonWorks, CANbus Seriplex, MODBUS, Mester Fieldbus, Interbus, ISP, HART, DeviceNet

تعريف شد WFIP و ISP نتیجه تلاش مشترك Foundation Fieldbus استاندارد بین المللي ۱۳۳۷در سال هدف از تعريف استاندارد براي فیلد باس به شرح زير است : – ابزار آلات تولید شده توسط سازنده هاي مختلف مانند حالت ند، در عین حال از امكانات شبكه ديجیتال ۱ دو طرفه استفاده مي شود.  TOP و MAP – اين شبكه ها بايد قابل اتصال به سیستمهاي اتوماسیون تولید وپردازش داده تجاري نظیر ۲ باشند.

هاي امروزي را مي توان به سه گروه تقسیم كرد: Field device  خروجي هاي آنالوگ و ديجیتال –ورودي دستگاه هاي تركیبي آنالوگ و ديجیتال ابزار كاملا ديجیتال

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

خروجي – میلي آمپر به سیستم ورودي ۲۱ تا ۰دستگاه هاي نوع اول از طريق حلقه هاي جريان آنالوگ متصل مي شوند اين اتصالات كاملا نقطه به نقطه هستند و هر دستگاه جدا گانه، به كنترل كننده هاي میزبان وصل مي شود. گروه دوم قابل استفاده در سیستم هاي ارتباطي آنالوگ و ديجیتال هستند. به  میلي آمپر آنالوگ سوار مي ۲۱ تا ۰عنوان مثال در اين سیستم ها داده ها يديجیتالي روي سیگنالهاي شوند. سیگنال ديجیتال طوري ساخته مي شود كه میانگین مقدار آن صفر باشد و خواندن مقادير جريان  به هم وصل مي RS485 و RS232آنالوگ را تحت تأثیر قرار ندهد. دستگاههاي گروه سوم از طريق پورتهاي شوند ونیاز به درايورهاي نرم افزاري دارند. فیلد باس، پروتكل ارتباطي تمام ديجیتال با بازدهي بالاست كه جايگزين هر سه سیستم بالا مي شود. سیستم هاي مبتني بر فیلد باس تنها از محصولات فیلد باس   خروجي انالوگ قابل اتصال به فیلد باس مي باشند. –استفاده نمي كنند بلكه تجهیزات قديمي ورودي

 

استانداردهاي متداول فیلدباس

Foundation Field busتكنولوژي interopera ، قابلیت همكاري FFخاصیت مهم و سودمند  آن است. به اين معنا كه دشتگاههاي bilily مختلف از سازندگان متفاوت قادرند از طريق آن، در يك سیستم كار كنند. سازنده اي كه مي خواهد چنین  توافق كند و گواهي لازم را دريافت نمايد. اين مسأله FFدستگاهي را تولید كند بايد با استاندارد هاي كاربر را قادر مي سازد كه به سازنده خاصي محدود نباشد و خود باعث رقابت در ساخت دستگاهها وپايین آمدن قیمتها مي شود.

 

شامل سه بخش است: FFپشته پروتكل

لايه فیزيكي لايه ارتباطات لايه كاربرد   استفاده شده است. OSI به منظور مدل كردن اين اجزاء ، از مدل  (لايه تعريف پیغامهاي Fieldbus Message Specification يا FMS است. و OSIلايه فیزيكي همان لايه يك  را فراهم مي كند . هر DLL و FMS ارتباط بین FAS مي باشد. زير لايه OSIفیلد باس) متناظر با لايه هفتم   مربوط به خودش را به داده هاي كاربر اضافه مي كند تا پیغام به لايه فیزيكي برسد. headerلايه

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

ساخته شده است. لايه فیزيكي پیغام را از پشته پروتكلي IEC و ISAلايه فیزيكي مطابق استانداردهاي در يافت كرده آنرا به سیگنالهاي قابل ارسال روي بستر ارتباطي فیلد باس تبديل مي كند. عملیات تبديل شامل اضافه و حذف كردن مقدمه، محدود كننده ابتدايي و محدود كننده انتهايي مي باشد. سیگنالها به Biphase -Manchesterروش – كد مي شوند . بنابراين اطلاعات زماني لازم براي همگام سازي در خود L داده ها پنهان مي باشد.

Foundation Fieldbusپشته پروتكلي  براي H1. از فیلد باس H2 وفیلد باس H1 لايه فیزيكي از دو نوع باس ، پشتیباني مي كند: فیلد باس كاربردهاي كنترل دما، سطح و جريان استفاده مي شود. دستگاهها را مي توان مستقیما ً از طريق فیلد  با سرعت mA۱۱ به اين صورت است كه بخش ارسال داده ها، جريان H1باس تغذيه نمود. سیگنالیك  اهم است ولتاژي برابر يك ولت ۱۱ تولید مي كند و با توجه به اينكه مقاومت ختم كننده ، kbit/s ۷۱/۲۱ مستقیم منبع تغذيه سوار مي شود. ولتاژ DC) روي خط مي افتد. اين سیگنال روي جريان peak to peak( متغیر است. طول فیلد باس به سرعت انتقال داده ها، اندازه سیم و توان باس DC ولت ۷۲ تا ۳تغذيه بین  ۱۳۱۱بستگي دارد. مسیر اصلي در صورتي كه از كابل زوج سیم تابیده با محافظ استفاده شود، نبايد از  خروجي هاي راه دور و كاربرد هاي – براي كنترل پیشرفته فرآيند، ورودي H2تجاوز كند. فیلد باس اتوماسیون سرعت بالاي كارخانه بكار مي رود. گر چه استاندارد لايه فیزيكي اجازه مي دهد توان از طريق ، منبع تغذيه جداگانه دارند يا از H2فیلد باس توزيع شود، اما در بیشتر كاربردها دستگاههاي متصل به  به اين ترتیب است كه دستگاه ارسال H2طريق كابل ديگري، توان دريافت مي كنند. مشخصات سیگنالیك  ختم كننده ها، ۳۱ مگابیت در ثانیه تولید مي كند. با توجه مقاومت ۱/۲ با سرعت mA1۱داده، جريان  روي خط القاء مي شود. اگر قرار باشد توان از طريق باس ارسال شود، سیگنالهي فیلد باس روي ۳۳ولتاژ مدوله مي شوند. دستگاه هاي فیلد باس، همگي به مسیر اصلي متصل مي Khz AC۱۱سیگنال توان شوند وبه كمك اتصال دهنده خاصي از طريق كوپل القايي سیگنالهاي داده و توان را در يافت مي كنند. در اين حالت نیازي به شكستن مسیر اصلي باس به منظور اتصال دستگاهها نیست.

به دلیل بالا بودن سرعت انتقال داده ها، تنها از توپولوژي باس پشتیباني مي شود و به علت پديده  انشعابها را به مسیراصلي متصل نمود. تعداد كل وسايلي كه مي توان به H1 انعكاس ، نمي توان مانند  وصل نمود بستگي به مصرف توان ، نوع كابل و استفاده از تكرار كننده ها دارد. به منظور اتصال فیلد H2 كنترل LDD ) استفاده مي شود. وظیفه لايه bridge وساخت شبكه بزرگتر از پل ( H2 و H1باسهاي منفرد  مي باشد. اين پروتكل از تركیب LASدسترسي به رسانه ارتباطي با استفاده از زمانبند مركزي بنام   بوجود آمده است. DLL براي لايه IEC و ISAاستانداردهاي

دستگاههاي متصل به اين باس را مي توان به سه دسته تقسیم كرد:   را ايفا كنند. LASدستگاههايي كه قادر نیستند نقش   هم باشند. LAS كه مي توانند Link Masterدستگاههاي پلهايي كه به منظور اتصال فیلد باسهاي منفرد بكار مي روند.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

LAS  يك لیست حاوي زمانهاي ارسال تمام بافرهاي داده موجود در دستگاههايي كه به صورت پريوديك LAS به CD يك پیغام LAS داده ارسال مي كنند، نگهداري مي كند. هر زمان كه نوبت يك دستگاه فرا میرسد ،  ، دستگاه مزبور داده هاي موجود در بافرش را روي باس منتشر مي CDآن مي فرستد. پس از دريافت كند. دستگاههايي كه به عنوان مشترك دريافت پیغام پیكر بندي شده اند، اين داده ها را دريافت مي كنند. اين روش به منظور ارسال منظم و چرخشي داده ها ي حلقه كنترلي بین دستگاههاي متصل به فیلد باس طراحي شده است.

 

فرصت اين را دارند كه پیغامهاي خارج از نوبت و پیش بیني نشده را روي Fieldbusتمام دستگاههاي روي  با ارسال نشانه به يك دستگاه ، به آن اجازه استفاده از باس را مي دهد. وقتي LASباس بفرستند. دستگاه نشانه را مي گیرد، تا زماني كه ارسال پیغام شود يا مهلت نگهداري نشانه تمام شود، مي تواند  به پنج گروه LASبه ارسال پیام ادامه دهد. اين پیغام به يك يا چندين مقصد ارسال مي شود. كل عملیات تقسیم مي شود:

كنترل دستي به باس است. اين LAS : همانگونه كه قبلا ذكر شد ، كل عملیات CD – زمانبندي پیغام ۱ وظیفه بالاترين الويت را داراست وساير عملیات در فواصل ارسال زمانبندي شده، انجام مي شوند.

دريافتي ، پاسخ Token – نگهداري لیست اعضاي فعال : اين لیست حاوي آدرس اعضايي است كه به ۲ به صورت پريوديك LAS مثبت مي دهند. هر لحظه ممكن است دستگاههاي جديدي به باس وصل شود.  را به آدرسهايي مي فرستد كه در لیستش موجود نیستند. اگر دستگاهي با آدرس مذ كور PNپیغامهاي   اضافه مي شود. LAS پاسخ مي دهد و نامش به لیست موجود در PNحاضر باشد، به

به يك آدرس ارسال PN به همه اعضاي فعال ، حداقل يك پیغام Token ، پس از ارسال LASلازم است  پاسخ صحیح مي دهند در لیست باقي مي مانند. اگر پس از PTكند. دستگاهها تا زماني كه به پیغامهاي  ، آنرا برگرداند، از لیست حذف مي شود. پس از Tokenسه مرتبه تلاش ، دستگاهي بدون استفاده از انجام هر نوع تغییري در جدول، محتويات آن را براي همه دستگاههاي موجود روي باس ، منتشر مي شود.

بصورت پريوديك پیغام اعلام زمان سراسري را روي شبكه منتشر مي DLL : LAS – همگام سازي در لايه ۷ ، يكسان باقي بماند. اين كار لازم است، زيرا ارتباطات زمان بندي DLLكند تا زمان تمام دستگاهها در لايه شده بلوك هاي عملیاتي در لايه كاربرد ، مبتني بر اطلاعات استخراج شده از اين پیغامها هستند.

، اجازه دارد پیغامهاي زمانبندي نشده اي را ارسال كند. Token : هر دستگاه با دريافت Token – ارسال ۰

LAS داشته باشد كه با از كار افتادن Link Master: هر فیلد باس، ممكن است چندين LAS – افزونگي ۱ ] طراحي شده است. ۱۱جاري، جايگزين آن بشوند يعني فیلد باس به صورت فعال در زمان رخ دادن خطا [

به برنامه هاي كاربردي اجازه مي دهد كه به يكديگر از طريق فیلد باس و با استفاده از تعدادي FMSلايه ، سرويس هاي ارتباطي ، فرمت پیغام ها و رفتار FMSپیغام با فرمت استاندارد، ارتباط داشته باشند. پروتكل براي ساخت پیغامهاي كاربر را تعريف مي كند.

را مي توان بر حسب وظايفشان گروه بندي كرد: FMSپیغامهاي

– پیغام هايي كه مسئول برقراري و قطع ارتباط ورد كردن پیامها هستند. ۱

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

– سرويسهاي دسترسي به متغیرها از قبیل خواندن ، نوشتن، گزارش و پاك كردن اطلاعات. ۲

– سرويسهايي كه به برنامه كاربر اجازه مي دهند كه رخدادها را گزارش دهد و آنها را پردازش نمايد. ۷

down load , uphoad – سرويسهاي ۰

– سرويسهاي اجراي برنامه از راه دور ۱

FF وتناسبي تعريف شده اند. در PID و PD)، كنترل كننده AOآنالوگ ( تابع استاندارد ديگر نیز ۱۹، -۸۹۲  است. يك شیر AIتعريف شده است . به عنوان مثال، يك حس كننده دما، تنها شامل بلوك عملیاتي  مي باشد. بنابراين يك حلقه كنترلي ساده با اين بلوكهاي AD وبلوك PIDكنترل ، شامل بلوك عملیاتي پايه اي ساخته مي شود.

خروجي محلي مورد نیاز براي خواندن – بلوكهاي عملیاتي را از توابع ورودي Transducerبلوكهاي  Calibration حسگرها و صدور دستورات خروجي، جدا مي كند. اين بلوكها حاوي اطلاعاتي در مورد زمان  لازم Transducer خروجي يك بلوك –ونوع حسگرها مي باشند. معمولا به ازاي هر بلوك عملیاتي ورودي است. پس از طراحي سیستم وانتخاب ابزار آلات، زمان پیكر بندي سیستم كنترلي به كمك اتصال وروديهاو خروجیهاي بلوكهاي عملیاتي به يكديگر طبق استراتژي كنترلي مورد نظر ، فرا مي رسد. اين كار با استفاده از اشیاء گرافیكي موجود در نرم افزار پیكر بندي صورت مي گیرد بدون اينكه نیاز به برقراري اتصالات فیزيكي در محل باشد. پس از مشخص شدن اتصالات بلوكهاي عملیاتي ، نام دستگاهها، برچسبها ونرخ اجراي حلقه هاي كنترلي، نرم افزار پیكربندي هر دستگاه را تولید مي كنند. پس از اينكه همه دستگاهها، اطلاعات را در يافت كردند، سیستم آماده كار مي شود.

علیرغم تعريف استاندارد براي فیلد باس، اين استاندارد هنوز جهاني نشده وشركتهاي تولید كننده اي وجود دارند كه ادعا مي كنند با رعايت استانداردهاي خودشان به باز دهي بهتري دست مي يابند. محصولات اين شركتها مطابق خصوصیات زير از هم متمايز مي شوند:

. مشخصات فیزيكي نظیر توپولوژي شبكه ، بستر فیزيكي ارتباط، ماكزيمم تعداد گره هاي متصل به ۱ گذرگاه و ماكزيمم طول مسیر با تكرار كننده وبدون تكرار كننده.

خروجي ها، ومدت زمان ارسال هر بلوك –. مشخصات كارايي نظیر مدت زمان هر سیكل بازرسي ورودي ۲ داده اي.

. مكانیزم انتقال نظیر متدهاي ارتباط، خصوصیات ارسال ، سايز داده هاي انتقالي، متد دستیابي به بستر ۷ ارتباطي مشترك و روشهاي چك كردن خطا در پیغامها.

سهولت نصب، پذيرش جهاني و امكان انتقال توان از طريق فیل باس از ديگر مشخصات محصولات مختلف هستند اما به طور قطع نمي توان يكي از اين تكنولوژيها را به عنوان تكنولوژي برتر معرفي كرد و بسته به كاربرد ، بايد نقاط قوت وضعف هر كدام را سنجید وابزار مناسب را انتخاب نمود. AS برخي از نمونه هاي فیلدباس:  CAN Open و InterBUS ، -i

(AS -i (Actuator sensor-Interface

كار بردهاي معمول آن در ماشینهاي اسمبلي و بسته بندي ، سیم كشي تك كابلي بلوكهاي حسگر با چند ورودي، حسگرهاي هوشمند، شیرهاي پنوماتیكي، سوئیچ ها و.آشكار كننده ها مي باشد. مزاياي آن، سادگي بسیار

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

زياد ، هزينه پايین و مقبولیت گسترده است. همچنین داراي سرعت بالا مي باشد و مي توان توان مورد   را از طريق باس انتقال داد. Fielddeviceنیاز

هاي آنالوگ و اندازه محدود شبكه. I/Oنقاط ضعف آن عبارتند از: مناسب نبودن براي اتصال به

گسسته طراحي شده و تقريبا ً ساده ترين فیلد باس I/O براي استفاده در سیستمهاي كوچك با ASI خروجي هاي – موجود است. براي پیكر بندي آن تنها لازم است آدرس هر گروه مشخص شود ورودي  را با جريان كم ، براي تغذيه DC ولت ۷۱متناسب به آن نسبت داده شوند. كابل سیگنال قادر است توان وروديها ، حمل كند وتوان مورد نیاز خروجي ها از طريق كابل جداگانه اي حمل مي شود.

مصون است ، به اين دلیل كه RFI,EMI با وجود عدم استفاده از پوشش محافظ در مقابل اغتشاشات سیگنالهاي ديجیتال روي ك مصون است ، به اين دلیل كه سیگنالهاي ديجیتال روي ك مصون است ، به اين دلیل كه سیگنالهاي ديجیتال روي كابل بصورت سیگنال سینوسي كد مي شوند كه پهناي باند خیلي باريكي دارد. مكانیزم فیلترينگ در طول شبكه توزيع شده وسیگنالهاي اغتشاش را پس مي زند. سیگنالهاي آنالوگ نیز مي توانند روي خط، ارسال شوند، اما هر گره تنها مي تواند يك دستگاه آنالوگ را پشتیباني كند.

قطعي است. يعني با اطمینان مشخص كرد كه فاصله زماني بین تغییر وضعیت تا ASI در SCANزمان  میكرو ۱۱۱ را در Slave,Master بايد تعداد گره ها شامل SCANگزارش آن چقدر است. براي محاسبه زمان ثانیه ضرب كرد.

Interbus كاربردهاي متداول آن در ماشینهاي اسمبلي، جوشكاري و كنترل مواد مي باشد. همچنین براي سیم بندي تك كابلي حسگر چند ورودي، شیرهاي پنوماتیكي ، بار كد خوانها، درايوها و واسط هاي كاربر استفاده مي شود. از مزاياي آن آدرس دهي اتوماتیك بهگره هاست كه شروع به كار سیستم را آسان و سريع مي كند. توانايي تشخیص خطاي آن بسیار پیشرفته

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

كمي دارند و زمان پاسخ سريع و استفاده مؤثر از پهناي باند و انتقال توان Overheadاست. پیغام هاي آن از خصوصیات ديگر آن است. اشكال آن اين است كه از كار افتادن يك اتصال، كل شبكه را از كار مي اندازد و توانايي انتقال مقادير خیلي زياد داده را ندارد.

Line اين باس از نظر فیزيكي شبیه يك شبكه مبتني بر – به نظر مي رسد اما در واقع يك رينگ and-drop ، دو اتصال دارد و از طريق يكي داده را رد مي كند و از طريق ديگري داده ها را به Slaveسريال است و هر بعدي منتقل مي كند. اطلاعات آدرس دهي در اين پروتكل وجود ندارد و داده ها به روش چرخشي روي  با توجه به مكان هر گره در حلقه مي تواند تشخیص دهد گره در حال Master شبكه قرار مي گیرند و خواندن يا نوشتن است. اين مسأله سربار بسته هاي داده اي را مي نیمم مي كند. بنابراين تعداد كمي   هستند. InterBUSاز باسهاي موجود سريعتر از

هاي آنالوگ و ديجیتال را اداره كند و داده ها مي توانند بصورت بلوكي I/O مي تواند به آساني InterBUS كه بوردهايي به اندازه كارت اعتباري هستند ونصب آنها COMMارسال شوند. به كمك ماجولهايي به نام در كنترل كننده ها، واسط كاربر، درايو، بار كد خوان، پردازنده سیگنال و هر دستگاه ديگري ، مي توان آنها را به فیلد باس متصل كرد.

CAN Open كاربردهاي متداول آن در سیستمهاي كنترل حركت، ماشین هاي اسمبلي ، جوشكاري و كنترل مواد، اتصال بلوكهاي حسگر ، حسگرهاي

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

هوشمند، شیرهاي پنوماتیك ، بار كد خوان ، واسط كاربر ودرايو مي باشد.

را تعريف مي كند ۲و۱ كه لايه هاي CAN در واقع پروتكل لايه كاربرد است و بر مبناي پروتكل CAN Open براي CANنوشته شده است و از مزاياي آن عبارت است ازاين كه از ساير شبكه هاي مبتني بر پروتكل كنترل حركت سرعت بالا و حلقه هاي فیلد بك مناسبتر است.

EIB

يك استاندارد باز است به اين معنا كه همه مي توانند راهكارهاي جديد خود را به آن بیافزايند. انجمن بي  همه راهكارها را بررسي مي نمايد و از آنها جهت توسعه اين استاندارد EIBAطرف استانداردسازي اروپا بهره مي گیرد. اين استاندارد ارتباط بسیار ساده اماعلمي و اصولي را بین همه انواع وسايل كنترلي به دست مي دهد واجراي آن بسیار ساده است. يكي ديگر از مواردي كه باعث مقبولیت اين استاندارد شده است، مشتري محور بودن آن است.  راهكارهايي را ارائه میدهد تا به وسیله آن ساكنین بتوانند همواره از وضع ساختمان خود مطلع باشند EIB بدون آنكه هزينه گزافي بپردازند. در همه شاخه هاي اين استاندارد بحث ارائه سرويس بهتر، پاسخ سريعتر، انعطاف پذيري بیشتر، افزايش كارآمدي و همچنین صرفه جويي در مصرف انرژي لحاظ شده است.  براساس بالاترين استانداردهاي هوشمند سازي طراحي شده EIBراه اندازي سیستمهاي هوشمند: است و در آن طرحهاي توسعه آينده و همچنین قابلیت تغییر پذيري بسیار بالايي پیش بیني شده است.  امنیت بالا، بازده اقتصادي، تبديلات و تغییرات ساده را در ساختمانهاي اداري، سوله هاي صنعتي و EIB مكانهاي عمومي به دست مي دهد. توابعي مانند روشنايي، كنترل پرده ها و دما بسته به نیاز كاربر، قابل تعريف هستند و تغییرات بعدي به سادگي قابل اجرا مي باشند.  مي توان همه پارامترها را از هر كجاي ساختمان تغییر داد. همچنین امكان تغییر EIBبا به كارگیري پارامترها به وسیله دستگاه ريموت كنترل يا تلفن همراه و يا اينترنت وجود دارد. و همچنین اگر تغییر تابعي از هر نوع بستگي به تغییر ديگر توابع داشته باشد، اين كار بدون ايجاد هیچگونه تداخل يا مشكلي انجام پذير خواهد بود. به وسیله قابلیتهاي مركز كنترل و يا برنامه ريزي انجام شده بر روي خود وسیله ها مي توان امكانات زيادي را مهیا نمود. براي مثال: همه پرده ها به آرامي بالا روند، كنترل شدت روشنايي فعال شود، همه اتاقها بر روي دمايي كه برايشان تعريف شده قرار بگیرند و….و البته همه اين كارها فقط با فشار يك دكمه انجام مي پذيرد.  پیاده شده است نیازي نیست كه تغییرات به صورت دستي انجام پذيرد EIBدر ساختمانهايي كه سیستم به اين معنا كه براي كنترل ساختمان مي توان از يك سیستم حلقه بسته استفاده نمود. اين سیستم قادر است به طور خودكار دماي هر اتاق و نور آنها را براساس مقادير تعريف شده براي روزهاي مختلف  مي توان سیستم را مانیتور نمود. براي مثال: ساختمان را در زمان EIBهفته تنظیم نمايد. با بكار گیري وقوع آتش سوزي كنترل نمود و يا مدارهاي الكتريكي را به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي مورد بررسي قرار داد.  انرژي الكتريكي مستقیما به وسیله سويیچ ها به مانند سیستمهاي سنتي، وارد مدار نمي شود EIBبا اطلاعات به وسیله سنسورها يا كلیدهاي فشاري در داخل يك زوج از كابل انتقال ديتا فرستاده مي شود و  كه در تابلو كنترل قرار دارد دريافت مي گردند و اين وسیله فرمان فرستاده شده را Actuatorبه وسیله فرضا با سويیچ كردن مدار و انتقال قدرت به مصرف كننده انجام مي دهد. مصرف كننده هاي الكتريكي مي توانند مستقل از مدارهاي قدرت الكتريكي سويیچ شوند. لذا لامپهاي راهرو میتوانند از هر جاي ديگر خانه نیز روشن شوند. مصرف كننده هاي الكتريكي مي توانند حتي به وسیله سنسورها سويیچ شوند بدون آنكه نیازي به فشردن كلید و يا استفاده از ريموت كنترل باشد. همه المانهاي اين مجموعه قابل برنامه ريزي هستند و مي توانند به طور خودكار عمل نمايند. همه توابع منطقي اين سیستم مي تواند دوباره تعريف شود. براي مثال اگر روشنايي اتاقها از مقدار خاصي كه قبلا تعريف كرده ايم كمتر شد، بعد از  عصر همه پرده هاي اتاق كشیده شده و لامپهاي سالن به آرامي روشن شوند همچنین ۱ساعت حالتهاي مختلف سويیچهاي مصرف كننده ها به آساني نمايش داده مي شود.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

The EIB System for Home  &Building Electronics

The European Installation Bus (EIB) is an open, comprehensive system, which covers all aspects of Building Automation. This protocol is similar with the BACnet protocol and is manage by EIB Association .

The European Installation Bus (EIB) is designed as a management system in the field of electrical installation for load switching, environmental control and security, for different types of buildings.

Its purpose is to ensure the monitoring and control of functions and processes such as lighting, window blinds, heating ,ventilation, air -conditioning, load management, signaling, monitoring and alarms.

The EIB system allows the bus devices to draw their power supply from the communication medium, like Twisted Pair or Powerline (032 V mains). Other devices may, additionally, require power supply from the mains or other sources, as in the Radio Frequency and Infrared media .

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Figure 1. EIB network protocol that link together domotic elements

Network Topology .Main Features of the Bus

The Installation Bus is designed to provide distributed technical control for management and surveillance of buildings. Therefore it provides a s erial data transmission between the devices connected to the bus. It also operates as a compatible, flexible low-cost system supporting the above applications.

EIB is a protocol that manages devices placed into a complex bus. This bus can be divided in different trees that fit on the structure of buildings and houses. The maximum number of devices that could be connected is 65’۵۳۶ .

The Bus system is usually implemented as a decentralized system but nevertheless it still allows, whenever it is required ,cen tralized application implementations. Decentralized management is implemented within the devices whether they are transmitters or receivers, they communicate directly to each other without recourse to hierarchy or network supervisory device. This type of management makes the system highly flexible .

Figure 2. Centralized system

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Figure 3. Decentralized system

The application nevertheless allows for a centralized management mode. An Application Controller (ApC) may be positioned on anywhere on the bus .

EIB Medium Access Control (MAC) is highly optimized for each medium individually. Available implementations further optimize for a combination of transceiver performance and cost. EIB.IR (Infrared ,) EIB.MMS (MultiMedia Services ,)EIB.TP (Twisted Pair ) ,EIB .PL ( Powerline ) ,EIB.RF (Radio Frequency ,) EIB.net (Automation Networking)

EIB Bus devices are generally built up from two parts: the Bus Coupling Unit and the application module that manage processes in the building automation. The Bus Coupling Unit is a decentralized bus manager in each device and provides electrical features as well as data coupling to the Bus, in order to allow the separation of application hardware and software from the Bus communication system. The application module manages the proces s in building or house.

The gateway represents the bridges between different segments of one or more networks. These gateways realize two roles. The first consist in the connection of the two segments of networks sometimes routing the telegrams and the sec ond

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

consist in the adaptation of protocols that manage the data transfer in the whole system.

An Installation Bus System may be connected via gateways to external networks. This connection may be done either at the backbone ,the main line itself or the any other line. Examples for such gateways are:

  1. Data over voice 2. Analog phone connection 3. ISDN connection  ۴٫ Field bus connection  ۵٫ Connection to mainframe computer

The information exchange between two devices is achieved by transmission of data packets. Each data packet must be acknowledged. For every medium, the message frame looks similar like the figure bellow .

AnFigure 4. EIB Message frame

Some media will precede or follow this message by some medium specific sequences, characteristic for its medium access control or error correction mechanisms.

Figure 5. Structure of an EIB compliant telegram

The data packet (see figure above) contains the following fields:

 Control field   Source address field   Destination address field

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

 Length   LSDU (Link Service Data Unit) – info to be transferred-   Check byte

In the case, for example, of failure detection message or any other urgent message, the EIB system allows a transmission priority to be assigned to the transmission of the data packets .

Alarm messages may have priority over all other messages sent in normal operation mode. Retransmitted data packets have also higher priority than normal packets. An important role in the standard EIB is play by the mapping of devices through the network, which will be detailed i n the next paragraph .

Mapping of building / home devices interconnected by the EIB network

EIB Bus devices connected to the Installation Bus can be addressed using two modes:

  1. Physical addressing 2. Group addressing

The mapping of devices represents an application of the devices included in the network on a part of natural numbers. Every bus device is identified by a unique physical address. Two EIB Bus devices should not have the same physical address .

The physical address (see figure 5.5) consists of a zone ,line and EIB Bus device number; it corresponds to the device as a whole .The source address field always contains the physical address. The physical address is only used as destination address for initialization ,programming and diagnostic operatio ns (connection oriented transmission). This corresponds to a system access mode.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Figure 6. Address structure for source and destination of telegram (system accessing mode)

Figure 7. Connectivity between different elements using system-accessing mode through EIB

Group addressing corresponds to the normal operation mode .Functions of EIB Bus devices belonging to the same group may be controlled by only one message sent by a “source” EIB Bus device .Functions however, may belong to several groups and may be activated independently by every EIB Bus device of the group.

Figure 8. Address structure for source and destination of telegram (group accessing mode)

The group addressing is a logical link between bus devices. A sensor can only transmit on one group address and an actuator can receive several. The group

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

addressing gives flexibility by means it allows to add a bus device in a very simple way, just by connecting it to the correct group address.

Figure 9. Connectivity between different elements using group-accessing mode through EIB

Z-Wave

 

Z و Zensys يك پروتكل ارتباطي دوطرفه بيسیم است كه با اتحاد شركت دانماركي Z-Wave – ارائه Wave شد. اين تكنولوژي براي توانها و پهناي باندهاي كم طراحي شدهاست. يعني براي استفاده در كاربرد   ها. Network Sensor و يا Home Automationهايي مانند

يك شبكه با كیفیت بالا را در برابر قیمتي كه معادل بخشي از قیمت تكنولوژهاي مشابه آن مي Z-Wave باشد در اختیار كاربران ميگذارد كه اين امر با تمركز برروي استفاده از پهناي باند كم و جايگزيني سخت افزارهاي گران قیمت با روشهاي نرمافزاري امري ابتكاري است. گفتني است كه در اين تكنولوژي از هیچگونه سیم كشي براي انتقال سیگنالهاي كنترلي استفاده نشده و اين امر فقط به كمك   صورت مي پذيرد. RFسیگنالهاي

Z محدوده استفاده از -Wave  :

Z-Wave  ً Z ها استفاده مينمايد. تكنولوژي Remote control براي RF عمدتا از تكنولوژي – با مصرف Wave و پشتیباني از “باطري به باطري” گزينه مناسبي براي Meshانرژي كم، انتقال دوطرفه ، تكنولوژي شبكه سنسورها و دستگاههاي كنترلي ميباشد.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Z براي Meshتكنولوژي شبكه – ميتواند دستورات را بهصورت دو طرفه از يك وسیله به وسیله Wave ديگري منتقل نمايد درحالیكه ممكن است موانع و يا نقاط كور راديويي در محل موجود باشد.

Z تكنولوژي Z – بهصورت چیپ ستهايي به تنهايي در دسترس است. پروتكل Wave – درون چیپها Wave جهت تولیدكنندگان اين محصولات براي بارگذاري نرمافزارهايشان Flash جاسازي شدهاست. و حافظه تعبیه شدهاست.

Z دركنار چیپهاي تكي PCB براي راحتي ارائه محصولات طرحهاي از پیش آمادهاي بر روي بردهاي -Wave ارائه ميشود كه مي توان به بردهاي آنتن و فیلترها اشاره نمود.

Z شما ميتوانید به كمك – تمامي وسايل خود را حتي زماني كه در خانه نیستید تحت كنترل داشته Wave و با كمك اينترنت از هر نقطه از دنیا میسر خواهد بود . حتي با كمك PCباشید. و اين امر از طريق يك موبايل نیز قادر به انجام بسیاري از اين امور خواهید بود.

Z بهدلیل اينكه – روي فركانس خاص خود كار ميكند با هیچیك از ديگر وسايل بيسیم مثل Wave تلفنهاي بيسیم، روترها و مودمها و… تداخل نخواهد داشت.

Z از نكته قابل تأمل درخصوص – اين است كه بر روي كلیه سیستمهاي “با سیم” خانهها موجود Wave قابل اجرا بوده و امكانات جديد موجود درخانههاي نسل بعد را براي شما مهیا ميسازد.

:X10 در برابر Z-Wave

سیگنالها را بر روي X10 داراي رجحان ميباشد. در حالیكه X10 در برخي كاربردها نسبت به Z-Wave Z را بهصورت انتخابي پیشنهاد ميدهد، RF خطوط قدرت ارسال مينمايد و يك مبدل -Wave   برپايه ًكاملا Z استوار است.سیستمهاي RF پاسخگو ميباشند و يك X10 – بسیار سريعتر از سیستمهاي Wave اعلام وصول را جهت حصول اطمینان از عدم مفقود شدن سیگنال بدون تولید خطا (يعني در صورت مفقود   X10 شدن سیگنال حداقل بايستي خطا اعلام شود.) مطالبه مينمايد. سیستمهاي  يك ثانیه زمان ًتقريبا Z براي ارسال دستور نیاز دارند درحالیكه  انجام ms1۱ – ارسال دستور و اعلام وصول را درزماني حدود Wave مي Z غالب نقاط ً دهد .تقريبا نیز عمل مينمايند. بنابراين وسیله شما Repeater – خود بهعنوان يك Wave نیازي ندارد كه درپوشش كنترل شما قرار گیرد. زيرا تعدادي از وسايل در بین راه نقش قاصد انتقال پیام را بازي ميكنند.

ً Z ضمنا -Wave   بیتي به ۷۲ ارائه مينمايد. هر كنترلر يك كد X10 امنیت بیشتري را نسبت به ًاساسا به تمام home code دارد. وقتي اين كنترلر براي يك شبكه استفاده ميشود. اين home codeعنوان home  كه داراي X10 وسايل و ادواتي كه به اين شبكه ملحق شوند اختصاص مييابد. اين قضیه را با Z بیتي است مقايسه نمايید. دستگاههاي home code 4 يا code 16 home – پیامهاي ارسالي از Wave ً هاي ديگر را ميشوند اما پاسخ و عكسالعمل به آن نشان نميدهند. يك حملهكننده حرفه code اي قطعا خواهد توانست يك پیام ساختگي ايجاد كند اما اين امر هرگز اتفاقي رخ نخواهد.

توپولوژي و مسیريابي:

كامل استفاده مينمايد و هیچ نقطه اصلي در شبكه وجودندارد. يك Mesh از توپولوژي شبكه Z-Wave ميتواند به موفقیت منتقل شود حتي اگر اين دو نقطه يكديگر را پوشش نميدهند و انتقال C به Aپیام از  بین اين نقاط صورت ميگیرد. اگر يك مسیر مقدم در دسترس نباشد صادركننده پیام B از طريق نقطه Z تلاش خواهد نمود مسیرهاي ديگري را به سمت نقطه مقصد پیدا نمايد. بنابراين يك شبكه -Wave ) را داشته باشد. براي اينكه m۷۱ ميتواند پوششي به مراتب بیش از يك واحد آپارتمان (چیزي در حدود Z تجهیزات – بتوانند سیگنالهايي را كه خودشان صادر نمودهاند را منتقل نمايند، نميتوانند در حالت Wave Repeater ) فرو روند بنابراين اكثر دستگاههايي كه با باطري كار ميكنند به عنوان يك Standbyخواب (

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Z انتخاب نميشوند. يك شبكه  واحد باشد (كه اين تعداد با قابلیت پل زدن بین ۱۷۲ – ميتواند شامل Wave شبكهها در صورت نیاز به تعداد واحد بیشتر قابل افزايش است) نیازمند باشد.

Z گستردگي -Wave  :

Z پیوستگي – شامل يك كنسرسیوم و بیش از يكصد تولید كننده مستقل است كه موافقت نمودهاند Wave Z كه محصولات كنترل وسايل خانگي را بر پايه استاندارد – تولید نمايند. اعضاء اصلي شامل : Wave Danfoss ،Intel ،Intermatic ،Leviton ،Master Cable ،Universal Electronic ،Wayne Dalton ،Z -Wave ، Tensys.

BACnet

تمايل فراوان مالكین ساختمان براي همسان سازي سیستم هاي BACnetعلت ايجاد استاندارد ساختمان بود. همسان سازي يعني قابلیت همكاري تجهیزات يكپارچه با سیستم هاي مختلف ساختمان و يا سیستم هاي كنترلي و اتوماسیون ساختمان صرف نظر از تولید كنندگان آن ها. براي دستیابي به اين هدف كمیته استانداردسازي انجمن تولیدكنندگان وسايل گرمايشي و سرمايشي ) بررسي همه جانبه خود را براي وضع استاندارد جامعي كه بتواند پاسخگوي اين نیاز ASHRAEآمريكا ( جامعه باشد به كار گرفت و در اين راه با همه كمیته هاي استاندارد داخلي و خارجي ارتباطات گسترده  ،۱۳۳۱ در سال ASHRAE سال بحث و تحقیق كمیته استاندارد سازي ۳اي را انجام داد. بالاخره پس از  در دسامبر BACnet را بر پايه آخرين دستاورد هاي علم انتقال اطلاعات به صنعت عرضه كرد. BACnet همان سال به وسیله موسسه استاندارد آمريكا، به عنوان استاندارد ملي اتوماسیون شناخته شد.

تلاش مي كند و همواره در BACnetكمیته استانداردسازي همواره براي توسعه و افزايش قابلیت هاي ارتباط با صنايع و شركتهاي بیشماري كه خدمات اتوماسیون را براي صنايع و ساختمانها ارائه مي كنند B همكاري داشته است. از اين رو است كه استاندارد  به عنوان يك استاندارد باز همواره مورد ACnet استقبال مهندسان و طراحان قرار مي گیرد.

امروز : BACnet كه با موشكافي و حساسیت ويژه اي طراحي گرديد، به سرعت گسترش يافته و مورد BACnetاستاندارد استفاده قرار مي گیردو كاملا مورد اعتماد مهندسان اتوماسیون مي باشد.اين استاندارد كه گواهي هاي ۲۱ بین المللي زيادي مبني بر كارايي فوق العاده و مورد انتظار مهندسان و طراحان را دارد در سال ۱۷ ISO 16484 موفق به اخذ گواهي نامه  – شده است. ۵ به مديران و مالكان امكان مي دهد تا بهمراه صرفه جويي در هزينه از محصولات كنترلي كه BACnet براي سیستم BACnetدرشركتهاي مختلف ساخته شده اند به صورت يكپارچه و منسجم استفاده كنند.  كنترل دسترس، امنیت، انتقال HVAC/R هاي كنترل يكپارچه و اتوماسیون ساختمان از قبیل روشنايي،  مالكین ساختمان مي توانند BACnetعمودي و .. طراحي گرديده و بكار گرفته مي شود. با استفاده از بهترين تكنولوژي و خدمات قابل ارائه از هر شركتي را براي خود انتخاب كنند بدون آنكه نگران باشند سیستم انتخابي با سیستم هاي قبلي سازگار است يا خیر. اين امكان در حقیقت قابلیت تعويض كنترل كننده هاي مختلف را به مالك مي دهد بدون آنكه نیازي به تعويض سیستم كنترلي باشد. قبل از طراحي اين استاندارد، تولید كننده هاي وسايل كنترلي، هر يك براي ارتباط وسايل خود با شبكه ساختمان، از استاندارد ساخت خود استفاده مي كردند. اين استانداردها به هیچ وجه با يكديگر سازگار نبود و اگر مالك تصمیم به تعويض يك كنترل كننده مي گرفت، مي بايست هزينه نصب سیستم كنترلي جديد را نیز مي  امكان كنترل همه جانبه وسايل كنترلي را از يك BACnetپرداخت و اين مقرون به صرفه نبود. همچنین ايستگاه كنترل میسر مي سازد و در ساختماني كه از اين استاندارد استفاده شده است، اپراتور نگران برقراري ارتباط بین وسايل كنترلي نصب شده در هر گوشه اي از ساختمان نیست.

C-BUS

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

يك پروتكل براي اتوماسيون منازل و ساختمانهاست كه در استراليا ، نيوزلند، آسيا، خاورميانه ، C-BUS روسيه ، آمريكا ، آفريقاي جنوبي ، انگلستان و بخشهاي ديگر از اروپا ، از آن استفاده ميگردد.

)Clipsal Integrated Systems و در بخش سیستمهاي جامع كلیپسال ( Clipal توسط شركت C-BUS و كنترل روشنايي اين شركت طراحي گرديد. امروزه Home Automation جهت استفاده در سیستمهاي C درآمريكا   نیز مطرح مي باشد. Square D – تحت نام تجاري BUS

بهخوبي سیستمهاي كنترل روشنايي اقتصادي در Home Automation در كنترل سیستمهاي C-BUS  عمل مينمايد. BMSسیستم هاي مديريت كلان ساختمان يا همان

كه بادر يك سري سیگنالهاي اجباري بـر روي خطوط قدرت استفاده X10بر خلاف پـروتكل عمومي C مينمايند، – يك كابل اختصاصي ولتاژ پايین يا يك شبكه بيسیم دوطرفه را جهت انتقال BUS سیگنالهاي كنترل و فرامین استفاده مينمايد. اين امر اعتبار ارسال دستورات را بیشتركرده و باعث C ميشود   براي ساختمانهاي بزرگ و كارهاي تجاري مناسبتر باشد. X10 – نسبت به BUS

C سیستم -BUS :

ميتواند براي كنترل نور و ساير سیستمهاي الكتريكي از طريق ريموت كنترل استفاده شود. و C-BUS ميتواند با يك سیستم حفاظتي، محصولات صوتي و تصويري يا ساير موارد الكتريكي در تعامل ًضمنا C باشد. سیستم ) جهت Gateway – در دوحالت با سیم و بدون سیم در دسترس ميباشد. درگاه ( BUS C ارتباط بین شبكهاي با سیم و بدون سیم آن نیز در دسترس است. سیستم با سیم – از يك كابل BUS C در Cat5 بهعنوان بستر ارتباطي بهره ميبرد. سیمكشي شبكه با كمك Cat5 UTP – از يك ساختار BUS C توپولوژي آزاد بهره ميبرد. ماكزيمم طول سیم بكار رفته در  متر است. با اين وجود اين ۱۱۱۱ – ،حدود BUS دستگاه مختلف قابل ۱۱۱ در شبكه قابل افزايش است. در يك شبكه تا حدود Bridgeمتراژ با استفاده از   ها قابل افزايش هستند. Bridgeنصب است كه اين تعداد نیز به كمك

C حداكثر تعداد شبكههاي  شبكه ميباشد (توجه داشتهباشید كه اين محدوديت ۲۱۱ – در يك نصب BUS C اگر از يك واسط – استفاده شود اعمال نخواهد شد، در آن شرايط سیستم فقط محدوديت Bus Ethernet را خواهد داشت).حداكثر تعداد شبكههاي متصل شده بهصورت سري به شبكه محلي از طريق IPآدرس .)Bridge عدد ۱ عدد است (يعني استفاده از ۳ هاي شبكه Bridge

 

]

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

معرفی ساختمان هوشمند با استفاده از پروتکل KNX

يکی از بارزترين مزايای سيستم هوشمند ساختمان راحتی و آسايشی است که برای کاربر به ارمغان می آورد . با برنامه ريزی در نرم افزار تنها با فشردن يک کليد روی ريموت کنترل يا هر وسيله قابل تعريف ديگری، از هر جای ساختمان می توان يک يا چند سناريو را پياده سازی نمود. از جمله سناريوهای کاربردی ، می توان به سـناريو ورود و خـروج اشـاره کرد که اين سناريـو می تواند به صورت مستقل برای هر فضا و بصورت کلی در کل ساختمان اجرا گردد، در سناريوی خروج ساخـتمان، می توان مطمـئن بود که تمامی المانهای فعال ساختمان که لازم باشد،غير فعال گرديده و نيازی به کنترل  .تک تک آنها وجود ندارد

به طور معمول ساختمان های بزرگ دارای مشکلی به نام کنترل يکپارچه و متمرکز سيستم ها هستند، به اين صورت که بتوان از يک نقطه کل ساختمان را از لحاظ نور، دما، امنيت و… کنترل کرد، که اين خاصيت در سيستم هوشمند ساختمان   ديده می شود و اين قابليت در Touch Panel تعبيه گرديده است. اين دستگاه امکان اتصال به اينترنت ، دريافت ا يميل و اخبار ، مشاهده فيلم و عکس و پخش موزيک را دارا می باشد و می توان تصاوير دوربين های مدار بسته را در آن مشاهده  .کرد و برای هر المان برنامه ريزی و سناريوی خاصی را اجرا نمود

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

هوشمندسازی یکپارچه ساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان سعی دارد تا با بهره گیری از فناوری های کنترلی، مدیریت منابع و خدادهای یک ساختمان را بسته به نوع کاربری آن (مسکونی، اداری، تجاری و …) در دست بگیرد. هوشمندسازی سبب می شود تا تاثیر عواملی همچون خطای نیروی انسانی، نرخ وقایع و رخدادهای خارج از کنترل و سوانح کاهش پیدا کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح تاسیسات و تجهیزات ساختمان و بهبود امنیت عمومی ساختمان شود.  قابلیت کارکرد سیستم های مختلف جانبی یا سیستم های مدرن، مانند بویلرهای چگالشی، سیستم های ) و … که خود دارای سیستم کنترل جداگانه ای می CHP خورشیدی، سیستم های تولید همزمان برق و حرارت ( باشند از طریق برقراری ارتباط سیستم مورد نظر با سیستم مدیریت مرکزی وجود داشته و قابل تعریف در سیستم است.

اجزای سیستم مدیریت ساختمان

یک سیستم مدیریت ساختمان دارای توابع زیر می باشد:   کنترل   نمایش   بهینه سازی  همچنین اعمال کنترل مرکزی توسط یک سیستم در ساختمان معمولا برروی بخش های زیر صورت می پذیرد.    سیستم های قدرت (شامل سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی و تامین برق اضطراری)   سیستم تامین روشنایی (تجهیزات روشنایی)   )HVAC سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع (  سیستم های ایمنی و بازدید (شامل بازرسی مکان های مختلف و سیستم اعلام سرقت، امکان دید  قسمت های مختلف، سیستم مدار بسته و …)    تنظیم دسترسی   سیستم آتش نشانی (شامل اعلام و اطفای حریق)   کنترل آسانسورها و بالابرها  سیستم آبرسانی (شامل تنظیم دبی و فشار آب مناطق مختلف، قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف،  امکان کنترل آبیاری فضای سبز و …)   و موارد دیگری که هریک بسته به کاربری ساختمان و سطح درخواست کاربر قابل لحاظ در سیستم می  باشد.

توانايي هاي ما:

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

شركت مبنا با داشتن پرسنل مجرب، نرم افزارهاي مهندسي پیشرفته و دسترسي به دانش روز، نسبت به پیاده سازي سیستم هاي مديريت ساختمان با بالاترين كیفیت اقدام مي نمايد.  🙂 شركت مبنا با شناخت كاملي كه از رفتار ساختمان در كاربري ها و اقلیم هاي متنوع Solutionارائه راه حل ( ،TRNSYS و IESكسب نموده است و با بهره گیري از نرم افزارهاي شبیه سازي دينامیكي رفتار ساختمان مانند بهترين گزينه هاي ممكن جهت سیستم مديريت ساختمان را با ارائه فلسفه كنترل مربوطه، ارائه مي نمايد كه علاوه بر هزينه مناسب، از كارايي بالايي نیز برخوردارمی باشند.  🙂 نقشه های کامل سیستم مدیریت ساختمان از مرحله بسترسازی تا چیدمان تجهیزات و نحوه Designطراحي ( ارتباطات میانی اجزا تهیه می شود.  🙂 پس از طراحي، برنامه نويسي تجهیزات كنترلي سیستم Configuration & programmingبرنامه نويسي ( مديريت با توجه به فلسفه كنترلي، انجام مي شود.  🙂 در نهايت با نصب تجهیزات، سیستم مديريت ساختمان راه اندازي شده و پس از تست هاي Executionاجرا ( نهايي، آماده بهره برداري مي گردد.

Energy Module  طراحي و اجراي ماژول انرژي با هدف كاهش مصرف انرژي، ارتقاي رتبه انرژي ساختمان و افزايش كیفیت شرايط آسايشي براي ساكنان  ) بر اساس شبیه سازي رفتار حرارتي دينامیكي ساختمان، رفتار HVACطراحي و اجراي ماژول تهويه مطبوع ( خورشیدي، شبیه سازي سیستم كنترل موضعي و مركزي تاسیسات مكانیكي  ) بر اساس شبیه سازي رفتار روشنايـي، بهره مندي از روشنايي طبیعي Lightingطراحي و اجراي ماژول روشنايي ( و مشخصات كاربــري فضاهاي مختلف

Security Module

طراحي و اجراي سیستم تامین امنیت ساختمان با توجه به مشخصات كاربري فضـاهاي مختلف و سطح ايمني مورد نیاز    )CCTVطراحي و اجراي سیستم دوربین مدار بسته (  )Access Controlطراحي و اجراي سیستم تنظیم دسترسي (  )RFIDطراحي و اجراي سیستم رديابي اشیاء (

Fire Alarm

طراحي و اجراي سیستم اعلان حريق  برقراري ارتباط با سیستم مديريت مركزي ساختمان

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

Integration یکپارچه سازی سیستم مدیریت ساختمان با برقراری ارتباط میان ماژول های مختلف و تعیین فلسفه کنترلی مناسب

Parking Guidance  طراحی و اجرای سیستم های مدیریت پارکینگ با قابلیت نمایش آنلاین تعداد جای پارک و راهنمایی مراجعین

سیستم مدیریت خانگی – کنترل هوشمند خانه و آپارتمان

)، با اخذ نمایندگی از BMSشرکت مبنا در راستای توسعه فعالیت خود در زمینه سیستم های مدیریت ساختمان ( ) نموده است. Home Automationبرندهای معتبر بین المللی، اقدام به عرضه سیستم های مدیریت خانگی ( سیستم های مدیریت خانگی در قالب یک پکیج کنترلی و با هدف کنترل اجزای مختلف یک واحـد مسکـونی عرضه CAN ,KNX, LON, Backnet, Modbusشـده و تحـت پروتـکل های مختـلف ( و به صورت بی سیم  )…, -bus, M-Bus ) نیز می تواند اجرا شود.wireless(

 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

این سیستم با هدف کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت شرایط آسایشی، افزایش سطح امنیت، ایمنی و اعمال مدیریت بر تمامی اجزای داخل ساختمان در یک واحد مسکونی اجرا می شود. کنترل اجزای مختلف ساختمان برای کاربر از طریق پنل های اتاقی بصورت محلی، از طریق پنل مرکزی و با استفاده از ریموت و از راه دور نیز میسر بوده و  و یا موبایل نیز کنترل واحد خود را در دست گیرد. در کنار مزایای سیستم های ipadبعلاوه کاربر می تواند از طریق مدیریت خانگی در کاهش مصرف انرژی و تامین امنیت واحد مسکونی، ساکنان می توانند از مزایای متعدد سیستم ) و کنترل تجهیزات خانگی نیز استفاده Multimedia از قیبل ارتباط با اینترنت، استفاده از امکانات صوتی تصویری ( نموده و یا با تعریف سناریوهای عملکرد مختلف (مانند سناریوی خواب، عدم اشغال واحد، مسافرت و …) و برنامه ریزی عملکرد اجزا، راحتی و آسایش خود و دیگر ساکنان را برآورده سازند.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

قابلیت های سیستم مدیریت خانگی

بهینه سازی مصرف انرژی   کنترل تجهیزات تامین گرمایش و سرمایش مانند فن کویل و رادیاتور   کنترل تجهیزات روشنایی داخل و خارج ساختمان   تامین امنیت واحد   کنترل اتوماتیک پرده ها متناسب با نیاز فضا   کنترل درهای ورودی خروجی   کنترل و مدیریت فضاهای مختلف ساختمان؛ استخر، سونا، فضای سبز و …   قابلیت اندازه گیری و کنترل پارامترهای مختلف؛ دما، رطوبت، باد، باران و …   مدیریت سناریوهای عملکرد سیستم، تعریف سناریوی جدید   تفریح و سرگرمی؛ دریافت اطلاعات از طریق وب، پخش فیلم و موسیقی و …   قابلیت ثبت و آدرسیابی هشدارهای ورودی   مانیتورینگ فضاهای مختلف ساختمان و مدیریت دوربین های مداربسته   جلوگیری از دسترسی افراد به پنل مرکزی با استفاده از رمز ورود   قابلیت قفل شدن صفحه (به عنوان مثال در زمان تمیزکردن پنل)   ، ارتباط با اینترنت و … Email امکان چک کردن   قابلیت کنترل تجهیزات خانگی آشپزخانه   )Energy metering تفکیک مصارف انرژی (   )Access control امکان مدیریت دسترسی (   )RFID مدیریت پارکینگ، ردیابی اشیاء (   استفاده از پنل مرکزی در سایزهای مختلف   )Digital TV پخش تصاویر تلویزیون (   تهیه بانک فیلم، موسیقی و …   تشخیص حضور افراد   قابلیت ثبت وقایع 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

سیستم مدیریت هوشمند هتل

از آنجايي كه نیاز به صرفه جويي در مصرف انرژي و كنترل هزينه داريم،  از آنجايي كه مي خواهیم در يك محیط راحت و آسوده اقامت كنیم،  از آنجايي كه به زيبايي محیط اقامت حساس هستیم،  ما پیشنهاد هاي جامع، مطمئن و انعطاف پذيري براي مديريت هوشمند هتل شما ارائه مي دهیم….

اقامت در يك محیط راحت و آسوده با سیستم هوشمند مبنا  مديريت تجهیزات روشنايي (ماژول هاي كنترل ديجیتال و آنالوگ روشنايي، كنترل هوشمند پرده ها، قابلیت  ديمري روشنايي)   كنترل دماي سیستم گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع (كنترل فن كوئل، كنترل دور فن، كنترل شیر هاي  برقي، سنسور رطوبت و …)    كنترل هوشمند پرده ها و كركره ها   ايجاد دسترسي به فضاهاي خاص براي میهمانان ويژه   مديريت رسانه (يكپارچه سازي سیستم صوتي و تصويري)   کنترل ورود و خروج هتل   مديريت پاركینگ براي میهمانان ويژه   و … sms قابلیت اطلاع رسانی وقايع به مديريت از طریق موبایل،   كنترل يكپارچه از طريق پنل مركزي لمسي 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

KNXهوشمند سازي ساختمان بر پايه پروتكل استاندارد

استاندارد جهاني   كنترل كاملا انعطاف پذيري   استفاده ساده و راحت   امنیت فوق العاده باالا   تكنولوژي منحصر به فرد 

با قابلیت هاي: eSuiteنرم افزار ويژه مديريت هوشمند هتل ها   سرويس دهي هوشمند میهمان از لحظه ورود تا خروج   طراحي نحوه مديريت و كنترل دسترسي اتاق ها   مانیتورينگ دماي اتاقها   مانیتورينگ حضور افراد در اتاق ها   مانتیورينگ وضعیت روشنايي اتاق ها   امكان با خبر شدن پذيرش از وضعیت اتاق میهمانان   خبر رساني از تمامي اتاق ها به پذيرش جهت خدمات و نظافت اتاق ها  اتاق ها به سیستم مركزي »مزاحم نشويد« ارتباط سیستم   رزرو نرم افزاري اتاقها   گزارشات دوره اي جهت تعمیرات و نگهداري كلي اتاقها   صدور برگ ورودي میهمان به صورت اتوماتیك   ارائه صورت حساب اتوماتیك میهمان 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند

رشد و توسعه فناوری های هوشمند و تاثیرگذاری این رشد بر عرصه های گوناگون زندگی انسان، محیط و شرایط مختلف را برای کار، تعامل و استفاده ی روزمره آسان تر، امن تر و دلپذیرتر نموده است. یکی از عرصه های تاثیرپذیر از رشد فناوری های هوشمند، حوزه بهداشت و سلامت عمومی است. با توجه به نقش حیاتی فاکتورهایی چون دقت، سرعت و اطمینان در حوزه ی سلامت و همچنین با عنایت به آسیب پذیری سیستم بهداشتی و درمانی از خطاهای انسانی، هوشمندسازی و اتوماسیون مراکز بهداشتی و درمانی علاوه بر آسایش و راحتی درمان پذیران سبب بهبود و ارتقای شاخص های سلامت در جامعه شده و یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه یافتگی می باشد.

امکانات اتاق بیمار  امکان مشاهده و کنترل شرایط محیطی توسط خود بیمار (دما، روشنایی، بازشده گی پرده ها، موسیقی  و…)    امکان اطلاع رسانی به مرکز پرستاری از طریق صفحه لمسی اتاق بیمار برای دریافت خدمات بالینی  امکان مشاهده تلویزیون، برنامه های آموزشی پزشکی (اختصاصی هر بیمار) ، مجلات آنلاین پزشکی و  درمانی    امکان آلارم اتوماتیک برنامه غذایی و دارویی هر بیمار در موعدهای صرف غذا و دارو   امکان برنامه ریزی سناریوهای مختلف برای روزهای آینده در اتاق بیمار 

امکانات اتاق های عمل حساسیت تجهیزات اتاق عمل از یک سو و حیاتی بودن شرایط استاندارد و مطلوب برای یک عمل جراحی از سوی دیگر سبب می شود تا کنترل و پایداری شرایط محیطی و عملکرد دستگاه های موجود در اتاق عمل از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. هوشمندسازی کنترل اتاق عمل سبب کاهش نرخ خطای انسانی و تضمین کیفیت شرایط مطلوب شده و در نهایت کیفیت خدمات ارائه شده در اتاق عمل را بهبود می بخشد. از جمله مزیت های اتاق عمل هوشمند می توان به مواردی همچون :

– کنترل هوشمند شرایط محیطی (دما، فشار، رطوبت، میزان گازها و اشعه ها و …)  – کنترل تجهیزات و دستگاه های موجود در اتاق عمل – مدیریت زمان، اخطارها، هشدارها و … – کنترل هوشمند شرایط بیمار و همکاری در اتخاذ تصمیمات متناسب با علایم حیاتی بیمار

امکانات محیطی   )RFID امکان آمارگیری از موقعیت و هویت بیماران و افراد حاضر در قسمت های مختلف بیمارستان (   امکان دریافت راهنمای طبقات و قسمت ها   دسترسی به شبکه اینترنت و شبکه داخلی بیمارستان از هر نقطه  امکان ایمن سازی قسمت های مختلف بیمارستان (دوربین های مداربسته، سیستم کنترل دسترسی به  ) و…) RFIDاتاق های خاص، سیستم تشخیص هویت افراد (  بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان بیمارستان با کنترل هوشمند دما و روشنایی قسمت های مختلف   افزایش عمر مفید ساختمان بیمارستان با کنترل تهویه و دمای داخلی قسمت های مختلف 

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

طراحی و اجرای ماژول انرژی

امکان اطلاع از وضعیت کارکرد تمامی تجهیزات موجود در سیستم تهویه مطبوع بعنوان مثال خرابی یک پمپ، وضعیت کارکرد هواساز، تعداد ساعات کارکرد دیزل ژنراتور و … که اطلاع از آن علاوه بر کمک به بهره برداری بهتر، از بروز مشکلات ناخواسته، تسری مشکلات به بخش های دیگر ساختمان، بروز وضعیت بحرانی در مواقع نیاز به یک تجهیز خاص و … جلوگیری می نماید.  مانیتورینگ و کنترل کارکرد تجهیزات سیستم تهویه مطبوع سیستم کنترلی امکان مشاهده مقدار و تنظیم دمای آب گرم و سرد ارسالی به فضاهای مختلف ساختمان را در شرایط مختلف آب و هوایی و با توجه به نیاز ساختمان برآورده می سازد.

طراحی و اجرای سیستم امنیت ساختمان

ماژول امنیتی در بخش های مختلفی تعریف می گردد که نمونه آن به شرح زیر است:   )CCTV(  مانیتورینگ و دوربین مدار بسته  )control Access(  تنظیم دسترسی  )RFID(  ردیابی اشیاء 

با امکان BMS ) امکان تامین ایمنی مورد نظر در سطوح مختلف؛ CCTV( مانیتورینگ و دوربین مدار بسته ) امکان مانیتورینگ وضعیت قسمت های CCTVمانیتورینگ فضاهای مختلف از طریق سیستم دوربین مدار بسته ( مختلف را برآورده می سازد. بسته به شرایط ساختمان، سطح امنیت مورد انتظار و مشخصات فضاهای مختلف می توان از دوربین های ثابت، متحرک، با گردش اتفاقی و با قابلیت بزرگنمایی و دید در شب استفاده نمود. علاوه بر امکان مانیتورینگ فضاهای گوناگون می توان آمار تردد در فضاهای مختلف، ثبت تصاویر، اطلاع رسانی در صورت ورود افراد به برخی مکان ها و .. را برآورده ساخت.   می تواند در صورت ورود فرد به برخی فضاهای خاص مجموعه، مسوولین مربوطه را از طریق ارسال BMSبعنوان مثال   و یا طرق دیگر در جریان بگذارد. sms

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

) جهت تنظیم و کنترل حد دسترسی ساکنان و مراجعه-کنندگان به ساختمان Access control( تنظیم دسترسی ، می توان بخشی را به کنترل دسترسی اختصاص داد. سیستم تنظیم دسترسی با هدف محدود BMSدر سیستم نمودن و تعریف دسترسی افراد مختلف به فضاهای ساختمان طراحی می شود.    دسترسی افراد و کارکنان واحد اداری به اتاق های خاصی محدود شده و نوع دسترسی قابل تعریف است.   جهت دسترسی به فضاهای حاوی اسناد محرمانه بایستی فرد مورد نظر در سیستم تعریف شده باشد.  دسترسی افراد به فضاهای مختلف از طریق یک سیستم مرکزی و توسط مدیریت ارشد مجموعه و با  هماهنگی با واحدهای نظارتی ساختمان، قابل تغییر می باشد.   کنترل تردد و ورود و خروج افراد می تواند به یکی از روش های زیر باشد:   کنترل از طریق دستگاه کارت خوان   کنترل از طریق شناسه عبور و توسط صفحه کلید   کنترل از طریق اثر انگشت و یا از طریق مردمک چشم (برای بخش های مربوط به اسناد محرمانه)   روش ترکیبی و استفاده از چندین نوع کنترل جهت عبور از دروازه های بخش های مرتبط. 

) این سیستم با نصب مدار الکترونیکی برروی شیء مورد نظر و ارسال امواج رادیویی، RFID( ردیابی اشیاء موقعیت تجهیزات شیء ردیابی می شود. این سیستم بخصوص در بخش اسناد محرمانه یک مجموعه موثر بوده و از خروج مدارک خاص از مجموعه جلوگیری می نماید. همچنین امکان بکارگیری این سیستم در پارکینگ ساختمان و کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه وجود دارد.   از ورود وسایل نقلیه غیر مجاز به پارکینگ BMS) در RFID مدیریت پارکینگ با تعریف سیستم ردیابی اشیا ( جلوگیری می-شود، امکان پارک اتوموبیل تنها در مکان تعریف شده مجاز است، سیستم مدیریت می تواند آمار تردد اتومبیل-ها و دیگر آمار لازم را دریافت نماید.

www.Prozhe.com

www.Prozhe.com

طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع

امکان اطلاع از وضعیت کارکرد تمامی تجهیزات موجود در سیستم تهویه مطبوع بعنوان مثال خرابی یک پمپ، وضعیت کارکرد هواساز، تعداد ساعات کارکرد دیزل ژنراتور و … که اطلاع از آن علاوه بر کمک به بهره برداری بهتر، از بروز مشکلات ناخواسته، تسری مشکلات به بخش های دیگر ساختمان، بروز وضعیت بحرانی در مواقع نیاز به یک تجهیز خاص و … جلوگیری می نماید.  مانیتورینگ و کنترل کارکرد تجهیزات سیستم تهویه مطبوع سیستم کنترلی امکان مشاهده مقدار و تنظیم دمای آب گرم و سرد ارسالی به فضاهای مختلف ساختمان را در شرایط مختلف آب و هوایی و با توجه به نیاز ساختمان برآورده می سازد.

مانیتورینگ و کنترل عملکرد بویلر، چیلر مانیتورینگ و کنترل دمای آب خروجی از هر بویلر و چیلر براساس نیاز )، کنترل احتراق و تنظیم مشعل، اطلاع از وضعیت کارکرد، Weather compensationساختمان و شرایط محیطی (  مشعل و … trip مانیتورینگ و کنترل عملکرد هواساز مانیتورینگ و تنظیم دمای هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی، تنظیم ، تنظیم دور فن، جلوگیری از تزریق هوای CO2مقدار هوای تازه ارسالی به فضاهای مختلف بر اساس سنجش مقدار تازه به فضاهای خالی از سکنه، مانیتورینگ افت فشار در فیلتر هوا، محافظت از یخ زدگی و …