به ما ایمیل بفرستید

  • مشهد – بلوار میثاق – مجیدیه ۱۷ – شهید مرشدلو ۹
  • ساختمان نفیس
  • تلفن تماس:۰۹۱۵۲۰۰۸۰۱۰-۰۵۱۳۵۲۴۵۲۲۰
  • پست الکترونیکی: INFO@NAFISGROUP.COM
  • اینستاگرام:NAFISGROUP.INFO
  • تلگرام:nafis_group@

socila