• مشهد – بلوار هاشمی رفسنجانی-
  • بین رحمانیه ۲ و ۴
  • تلفن تماس: ۰۹۱۵۲۰۰۸۰۱۰-۳۵۲۱۰۰۰۰
  • پست الکترونیکی: NAFISGROUP.IT@GMAIL.COM
  • انستاگرام:NAFISGROUP.CO
  • تلگرام:NAFIS_GROUP